Door Jos Janssen - Afgelopen week was de presentatie van de nieuwe politieke partij: Lijst Bart Theunissen. De in Mill geboren en getogen lijsttrekker “Het is feitelijk de verklaring c.q. motivering voor het deelnemen aan de verkiezingen voor de gemeenteraad van de gemeente Land van Cuijk.”

Theunissen vertelt uitgebreid zijn motivatie: “Ik ben bereid om, als voldoende stemgerechtigde inwoners van de nieuwe gemeente dat willen, als voldoende mensen op mij stemmen dus, deel uit te gaan maken van de gemeenteraad, natuurlijk om in ‘t algemeen het gemeentebelang te dienen, maar in dat licht zeker en vooral om van zo dichtbij mogelijk controle uit te oefenen op het functioneren van de bestuurders en van de partijen in de raad, met name de “machtsblokken”, en om die direct ter verantwoording te roepen.”

Oorspronkelijk was het nooit zijn bedoeling geweest om mee te doen: “Ik heb tot mei 2017 méér dan 40 jaar bij de gemeente Cuijk, respectievelijk bij de Werkorganisatie Cuijk-Grave-Mill gewerkt. En in de basis dacht ik altijd, en denk ik nog steeds: dan ga je niet daarna, zeg maar, in dezelfde gemeente in de gemeenteraad zitten. Het begon tóch te broeien rondom de wethouders onderhandelingen c.q. -benoemingen in 2018 in de gemeente Cuijk. Een centraal thema was toen: gemeentelijke fusie(s) in het Land van Cuijk. Het thema en de perikelen daarover en daaromheen, op dat moment al, raakte(n) mij.”

ABC tegen grote gemeente

“Standpunten van verschillende partijen liep ver uiteen. Liberaal Land van Cuijk had de verkiezingen gewonnen. Deze nieuwe partij was ontstaan na ruzie binnen de VVD-gelederen. Voor meerdere kandidaten, ook voor de zittende VVD-wethouder, gold dat zij hun oorspronkelijke partij niet trouw waren gebleven. Met nog een vreemde eend in de bijt als stemmenkanon erbij, behaalde LLvC 5 zetels. Het standpunt van LLvC betreffende de gemeentelijke fusie(s) in onze regio was helder: één gemeente Land van Cuijk. De tweede grootste ABC was absoluut tegen één grote gemeente, en dat had de partij dus ook tegen de kiezers gezegd. Maar de zittende wethouder van die partij wilde om persoonlijke redenen wel heel graag nog een tijd door. De jonge aanvoerder van het CDA had in zijn carrièreplanning staan dat hij wethouder zou worden en dus hoefde LLvC niet te vrezen voor enige stoute voorwaarden en eisen van het CDA. Ik was voorstander van een fusie van de gemeenten Cuijk, Grave, en Mill en Sint Hubert. Ik heb dat ook meerdere malen met argumenten onderbouwd kenbaar gemaakt aan de nieuwe gemeenteraad. Slechts een enkeling liet iets van zich horen. Dat was ook tekenend voor hoe bestuurlijk Cuijk vanaf maart 2018 omging met dit thema. Namelijk zoals de drie coalitiepartijen het in het coalitieprogramma hadden bepaald: in de gemeenteraad wordt hierover gesproken en besloten. Lees: alleen in de gemeenteraad wordt hierover gediscussieerd(!). Wat we te zien kregen was pure machtspolitiek; géén fraai beeld! En de inwoners van de gemeente stonden letterlijk en figuurlijk aan de zijlijn. Betrouwbaarheid en geloofwaardigheid worden steeds meer holle begrippen! Ik volg primair de drie “machtsblokken” van de gemeente Cuijk en kom -dan- vanzelf uit bij de drie “machts-blokken” die zich aandienen in het licht van de a.s. gemeenteraadsverkiezingen in november van dit jaar.”

Gekonkel

De gevestigde plaatselijke en landelijke partijen willen maximale invloed op de uitslag. Dat doen ze door samen te smelten en door controle op de kandidaatstelling middels plaatsing op de kieslijst. We hebben intussen al veel perikelen daarover vernomen! Puur gekonkel.” Theunissen neemt daarbij alle partijen nog eens onder de loep en komt tot de eindconclusie: “De praktijk wijst uit dat de gevestigde partijen, meestal coalitiepartijen, niet een effectieve controle op het functioneren van bestuurders, i.c. wethouders, uitvoeren. Dat heeft ermee te maken dat gemeenteraadsleden geacht worden niet kritisch te zijn in de richting van hun eigen wethouder én de (andere) wethouders binnen de coalitie. En hoe een raadslid wordt geacht zich op te stellen, wordt bij de kandidaatstellingen al “geregeld” en daarnaast anderszins politiek “georganiseerd”. Betrouwbaarheid en geloofwaardigheid zijn voor mij sleutelwoorden.”