Een medische keuring voor het verlengen van uw rijbewijs is nodig wanneer u 75 jaar of ouder bent of wanneer u een zgn. groot rijbewijs (C/D/E) gaat halen of vernieuwen, of wanneer u om medische reden een arts moet bezoeken van het CBR.

Automobilisten (senioren) kunnen zich via Regelzorg in Wijkaccommodatie De Wester op vrijdag 1 oktober, vrijdag 29 oktober en vrijdag 26 november medisch laten keuren voor de verlenging van hun rijbewijs. Op deze locatie zijn alleen seniorenkeuringen mogelijk: € 50,00.

Afspraak maken

Een afspraak voor het spreekuur kunt u uitsluitend maken via RegelZorg. Gemakkelijk en snel via de website: www.regelzorg.nl of tijdens kantooruren via de afsprakenlijn: 088 2323 300.
Voor het laten invullen van een rapport oogarts gaat u naar www.regelzorg.nl/oogarts of belt u met Regelzorg.

De procedure

Houd zelf de einddatum van uw rijbewijs in de gaten en begin 5 maanden voor deze datum met het verlengen van uw rijbewijs, indien u ook medisch gekeurd moet worden.

De eerste stap is het kopen en invullen van een Gezondheidsverklaring. Dat kan online op mijn www.cbr.nl, via DigiD met SMS- of App-verificatie. Een papieren Gezondheidsverklaring kunt u kopen bij de meeste gemeenten of via RegelZorg.

Deze vragenlijst over uw eigen gezondheid moet u eerst zelf invullen en opsturen naar het CBR. Als antwoord krijgt u van het CBR het Verslag (soms meer dan één), die de keuringsarts moet invullen. Op dát moment kunt u pas een afspraak maken voor de keuring.

De artsen waar Regelzorg mee samenwerkt, zijn aangesloten bij ZorgDomein. Zij vullen de formulieren digitaal voor u in en versturen deze direct naar het CBR. Meer informatie over de procedure leest u op de website van Regelzorg.

EU Coulanceregeling groot rijbewijs en code 95

Eindigt het C/D/E rijbewijs en/of code 95 voor 1 november 2021: dan is de code en/of het rijbewijs na einddatum nog 10 maanden geldig in de gehele EU. Er is voor overige rijbewijshouders geen coulanceregeling meer omdat de doorlooptijden bij het CBR normaal zijn.