Foto: Peter Cornelissen

Tijdens het 25-jarig jubileum van de Sint Hubertse Heemschut Sint Huybert werd oprichter en voorzitter Martien Strijbosch verrast met een Koninklijke onderscheiding. Hij dacht dat burgemeester Walraven de tentoonstelling van Heemschut Sint Huybert kwam openen, maar deze bleek ook versierselen bij zich te hebben om Martien te benoemen tot Lid in de Orde van Oranje Nassau. Dit alles gebeurde in de Jachthoorn in Sint Hubert.

Martien Strijbosch was in 1996 de medeoprichter van de Heemkunde Sint Hubert. Als voorzitter zet hij zich nu al 25 jaar voor deze stichting in. Dit doet hij onder meer door het opzoeken van gegevens bij het Kadaster en de burgerlijke stand. Zo heeft Martien vele gebouwen, eigenaren en bewoners in Sint Hubert in beeld gebracht.

Martien maakt sinds 2000 foto’s van huizen, nieuwe wegen en nieuwe bouwactiviteiten waarmee hij inmiddels een groot digitaal archief heeft opgebouwd. Hij heeft zich ook actief ingezet bij de opzet van de website, de uitgifte van boeken vanuit de Heemkunde en de jaarlijkse open monumentendag.

Martien is een kartrekker die iedereen bij elkaar weet te houden en in iedereen het goede naar boven haalt. Een harde werker, die zelfs het land door gaat om spullen op te halen voor bijvoorbeeld tentoonstellingen. Door het jarenlange speur- en uitzoekwerk heeft Martien gezorgd voor een mooie documentatie van de panden, eigenaren, gezinssamenstellingen en dergelijke in Sint Hubert.