Na de zomervakantie zou door de gemeente begonnen worden met het bouwrijp maken van de 2e fase van bestemmingsplan Moerboom III. Inmiddels is bekend dat dit pas rond week 48 gaat gebeuren en tegelijkertijd zal dan de particuliere verkoop starten.

Over de invulling van dit plan, dat de bouw van 28 woningen omvat, hebben medewerkers van de gemeente overleg gevoerd met vertegenwoordigers van Vereniging Wilbertoord.

De 10 kavels rond het te realiseren hofje zullen worden aangeboden aan particulieren voor de bouw van een vrijstaande woning of tweekapper.

Starterswoningen

Het voornemen is dat er op de overige 18 kavels tweekappers of vrijstaande woningen komen en rijwoningen. Voor deze laatstgenoemde 18 woningen worden momenteel projectontwikkelaars uitgenodigd om deze woningen projectmatig in de markt te zetten. Er wordt naar gestreefd dat er van de rijwoningen een substantieel aantal beschikbaar komen voor starters. Dat wil zeggen dat deze niet meer dan € 230.000,00 mogen kosten, zodat de starters ook in aanmerking kunnen komen voor een starterslening.

In de 1e fase van het bouwplan Moerboom III is ook geprobeerd om projectmatig starterswoningen te realiseren. Omdat er toentertijd onvoldoende gegadigden hiervoor waren, zijn hiervoor in de plaats uiteindelijk huurwoningen gebouwd.

Zorgen VKP-Team Lokaal

VKP-Team Lokaal maakt zich zorgen over het projectmatig bouwen van zó veel woningen binnen het plan. Onze zorgen richten zich ook op het feit dat wanneer zó veel woningen projectmatig worden gebouwd (en waarschijnlijk snel worden verkocht vanwege de huidige woning schaarste) er voor de langere termijn straks voor de Wilbertoordse jeugd voorlopig géén mogelijkheden zijn om zelf een huis te bouwen in hun eigen dorp. Het duurt n.l. weer de nodige jaren voor er een nieuw bestemmingsplan gereed is dat daarin kan voorzien.

Vragen aan de wethouder

In het vragenuurtje van de raadsvergadering van 30 september zal VKP-Team Lokaal haar zorgen uiten, maar vooral ook vragen naar de mogelijkheden die er zijn voor tóch meer zelfbouw (bijv. via CPO: Collectief Particulier Opdrachtgeverschap: hierbij verenigen zich een aantal gegadigden en door o.a. gezamenlijke inkoop van materialen weet men op de bouwkosten te besparen). Maar ook naar de planning en de mogelijkheden voor toekomstige woningbouw op het moment dat Moerboom III is volgebouwd zullen we vragen.

Francien van Berlicum
VKP-Team Lokaal