In Langenboom wordt sinds 2019 gewerkt aan het ambitieuze Dorpsplan Langenboom. Doel van het dorpsplan is om Langenboom ook voor de toekomst een fijn en een mooi dorp te laten zijn. Er zijn al belangrijke stappen gezet in dit plan. En daar is er nu weer een flinke stap bijgekomen; de kerk in Langenboom is aangekocht.

De kern van het Dorpsplan Langenboom, waarvan Stichting Eigen Kweek de kartrekker is, is het creëren van een kloppend dorpshart en van een verenigd sportpark. De kerk is voorzien als de locatie voor dit multifunctionele, culturele, kloppend dorpshart. Dit is gebaseerd op het uitgangspunt om van vijf gemeenschapsaccommodaties (Bens, SES, TCL, De Wis en de kerk) terug te gaan naar twee (de kerk als kloppende dorpshart en het te realiseren sportpark). De aankoop van de kerk is dus een belangrijke stap voor het realiseren van dit doel en voor de verdere realisatie van het plan.

Het kopen van een Rijks monumentale kerk is niet iets wat je even op een doordeweekse dag doet. Het eerste gesprek vond plaats in januari 2020 in het museum van Nostalgie en Techniek in Langenboom.

Het grote voordeel was dat het parochiebestuur direct zeer positief was over het omvormen van de kerk tot een nieuwe ontmoetingsplek voor Langenbomers.

Maar het mag ook duidelijk zijn dat de kerk niet zomaar even weggegeven kon worden. Er werden taxaties uitgevoerd en de Rijksdienst Cultureel Erfgoed werd betrokken over wat er wel en wat er niet mag met de kerk. In vijf fysieke bijeenkomsten was de basis gelegd voor de verdere, zeer constructieve onderhandeling tussen het Bisdom, de parochie en het onderhandelingsteam van het Dorpsplan. Gaande de gesprekken werd ook de pastorie, het gebouw nabij de kerk, bij de aankoop betrokken.

De kern van dit succes was de houding van de betrokken partijen; een goede verstandhouding door begrip voor elkaars standpunten en heldere visie van het dorpsplan. Het onderhandelingsteam van Stichting Eigen Kweek en het Parochiebestuur waren vastberaden om het dorpsplan te gaan realiseren en zochten beiden naar een passende oplossing, waar ook het Bisdom achter kon staan.

De kerk van Langenboom staat er al bijna 100 jaar. De kerk is gebouwd in 1926, nadat de oude kerk uit 1869 was verwoest door de stormramp van augustus 1925. De kerk is ontworpen door architect Eduard Cuypers, een exponent van de Amsterdamse School bouwstijlkunst. De kerk van Langenboom is een uniek exemplaar van die Amsterdamse School. Dat is de reden dat in 2001 de kerk op de rijksmonumentenlijst is geplaatst. In 1994 is het voormalige gedeelte voor de paters en broeders Dominicanen achter het altaar verbouwd tot Parochiecentrum.

De kerk wordt grotendeels gebruikt voor diensten, zoals Heilige Missen, uitvaarten, communie, enzovoort. Door Stichting Eigen Kweek wordt de kerk nu ook al gebruikt als locatie om betrokkenen te informeren over het dorpsplan.

De conditie van de kerk is uitstekend. Elk jaar vindt er een gedegen inspectie plaats door de Monumentenwacht. Als zij iets constateren wordt dat meteen hersteld.

Wie de plannen en de ontwerpen van het dorpsplan heeft gezien, ziet dat er een horecafunctie is voorzien in de kerk. Directe aanleiding voor het Dorpsplan Langenboom was de aankondiging van het sluiten van Café D’n Bens. Door deze sluiting zou Langenboom niet langer haar ontmoetingsplek hebben voor leut en leed. De kerk moet deze belangrijke dorpsfunctie gaan invullen.

Het Bisdom is blij dat de kerk een nieuwe sociale functie krijgt en begrijpt dat daar een horecafunctie bij hoort. Formeel wordt de kerk aan de eredienst onttrokken, maar blijft nog zeker beschikbaar voor kerkelijke diensten.

Als Nederlanders zijn we altijd geïnteresseerd in hoeveel iets kost. Dit artikel gaat geen antwoord geven op de vraag wat de aankoopprijs is van de kerk en pastorie. Nadruk van de onderhandeling lag ook niet op het exacte bedrag, maar op een passende, toekomstige bestemming van de kerk.

Het Dorpsplan Langenboom heeft 8 juli jongstleden een akkoord gekregen vanuit de gemeente. Dit akkoord gaat samen met een strikte investeringsbegroting. Deze aankoop past volledig binnen die begroting.

De kerkbezoekers kunnen blijven komen. De kerk zal voorlopig nog gebruikt worden zoals het nu wordt gebruikt. Ondertussen worden de formele stappen van de aankoop gezet, waaronder de verkoopaktes door de notaris. En als de aankoop definitief is afgerond, met de Langenboomse Vereniging als nieuwe eigenaar, zal de parochie nog steeds gebruik gaan maken van de kerk. Maar dan als huurder, net als andere toekomstige gebruikers van de nieuwe multifunctionele ontmoetingsplek.

www.eigenkweeklangenboom.nl