Zaterdag 9 oktober heeft het CDA Land van Cuijk haar verkiezingsprogramma gepresenteerd. In iedere kern van het Land van Cuijk overhandigden CDA’ers het verkiezingsprogramma aan buurtgenoten.

Lijsttrekker Bouke de Bruin: ‘Tijdens het schrijven van ons verkiezingsprogramma hebben we contact gehad met inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties. Het proces gaf ons team ontzettend veel energie om, samen met elkaar, concrete actiepunten op te pakken.

Baas in eigen dorp

Voor ons zijn en blijven inwoners baas in eigen dorp. Zo ondersteunen we dorpen met de uitwerking van zelfbedachte dorpsplannen en blijven we vrijwilligers en verenigingen ondersteunen. Belangrijk speerpunt is dat verenigingen worden vrijgesteld van OZB belasting.

Ons thuis, een betaalbare woning voor iedereen

Op het gebied van woningbouw hebben we een stevig eisenpakket: een betaalbare woning voor iedereen! We kiezen ervoor dat 1 op de 3 nieuwe woningen specifiek voor starters moeten worden gebouwd. Daarnaast moet 1 op de 3 nieuwe woningen geschikt zijn voor senioren, hierdoor komen gezinswoningen beschikbaar.

De strijd tegen eenzaamheid

Ook op het gebied van zorg zullen we het samen moeten doen, daarom blijven we de inzet van mantelzorgers en ouderenorganisaties waarderen. Samen gaan we de strijd aan tegen eenzaamheid en vinden we het belangrijk dat mensen met zorgvragen één vaste contactpersoon krijgen vanuit de gemeente.

Samen aan de slag!

Als middenpartij kiezen we voor een sterk ondernemersklimaat, waarbij lokale ondernemers bij aanbestedingen voorrang krijgen. Tegelijkertijd ondersteunen we lokale initiatieven en innovatie op het gebied van de energietransitie’. Onder het motto ‘Durf Duurzaam!’ heeft ook het lokale CDA in dit programma stevige ambities.

Op de foto bieden Bouke de Bruin en Mark Janssen het programma aan Corné Kremers aan, bekend als redacteur van de Neije Krant en andere activiteiten.

Voor meer informatie over het programma en de 50 top kandidaten check: www.cdalandvancuijk.nl.