Bron: AGNOVA

Pantein is bezig met de ontwikkeling van een nieuw zorgcentrum in Mill, ter vervanging van zorgcentrum Aldenhorst. Met veel trots toont Pantein hierbij de eerste tekeningen van dit nieuwe zorgcentrum.

Het nieuwe gebouw wordt in fases gebouwd op de huidige locatie van zorgcentrum Aldenhorst aan de Pastoor Maasstraat in Mill. Een unieke plek in het groen, die dicht bij het centrum van Mill ligt. In het zorgcentrum komen 10 woongroepen voor in totaal 100 mensen met een zware zorgvraag. Iedere bewoner krijgt een zit/slaapkamer met pantry en eigen sanitair. Gedurende de dag kunnen bewoners elkaar ontmoeten in de gezamenlijke huiskamer/keuken van de woongroep. Daarnaast heeft iedere woongroep een balkon of terras en kunnen alle bewoners gebruik maken van een mooie, gezamenlijke tuin.

Zware zorgvraag

Met dit nieuwe zorgcentrum kan beter worden ingespeeld op de behoeften van nieuwe bewoners. Mensen wonen momenteel zo lang mogelijk thuis. Zij komen pas op een later moment in hun leven naar het zorgcentrum toe, als zij erg kwetsbaar zijn. De zorgvraag van deze nieuwe bewoners is hoog en dat heeft ook gevolgen voor de woonomgeving. Deze moet passen bij de zorgvraag. In het gebouw worden de nieuwste inzichten en technieken verwerkt, die de leef- en werkomgeving van bewoners en medewerkers zeer prettig maken.

Planning

Op korte termijn worden de vergunningsaanvragen bij de gemeente Mill ingediend. Zodra het vergunningentraject is afgerond en de bouwvoorbereidingen gereed zijn, kan het bouwproces starten. De verwachting is dat dit in de loop van 2022 zal zijn.

Animatiefilmpje

Er is ook een animatiefilmpje beschikbaar, dit filmpje kunt u bekijken via Pantein Zorggroep - YouTube. Dit filmpje geeft een eerste impressie van het gebouw. Met de interieurinrichting en het tuinontwerp gaat Pantein de komende tijd verder aan de slag. (bron: AGNOVA)