In het Land van Cuijk worden tuinvergroeningsacties georganiseerd. Met een groene(re) tuin worden straten en wijken groener en gezelliger. In een groene tuin is ook meer ruimte voor natuur (denk aan vogels en insecten) en loopt regenwater sneller en beter weg. Bovendien zorgt groen in de zomer ook voor minder hitte in en rond je huis. Door het extremere weer is het belangrijk dat we beter op droogte, wateroverlast en hitte zijn voorbereid. Een groene tuin helpt daarbij. Allemaal voordelen van een groene(re) voortuin.

Ook jouw straat vergroenen? Meld je dan nu aan!

In ditt najaar zijn tuinvergroeningsacties georganiseerd in Boxmeer en Sint Hubert. In de straten zijn bewoners geholpen met het vergroenen van hun voortuin. Samen werd gekeken naar mogelijkheden om te vergroenen, er was een hovenier betrokken voor tuinadvies en er werd gezorgd dat tuinafval gratis afgevoerd werd. De organisatie en deelnemers zijn heel enthousiast over deze acties. Daarom worden in het voor- en najaar van 2022 meer straten in het Land van Cuijk geholpen om voortuinen te vergroenen. Wil jij ook samen met je straatgenoten aan de slag? Trommel dan je straatgenoten op en meld je aan met een enthousiast bericht of plan op www.fijninbrabant.nl/landvancuijk. Er wordt dan contact met jullie opgenomen om te kijken hoe en wanneer we jullie straat kunnen vergroenen.

Waarom tuinvergroeningsacties in het Land van Cuijk?

De gemeenten Boxmeer, Cuijk, Grave, Mill en Sint Hubert en Sint Anthonis werken samen met waterschap Aa en Maas, Mooiland en Sociom om het Land van Cuijk klimaatbestendiger te maken. Doel is om in de toekomst beter opgewassen te zijn tegen wateroverlast, droogte en hitte. Dit doen we onder andere door het vergroenen van (voor)tuinen.

Help ook mee om het Land van Cuijk mooier en fijner te maken. Meld je aan op www.fijninbrabant.nl/landvancuijk.