Op 20 oktober jl. hebben de vijf individuele gemeenteraden van Boxmeer, Cuijk, Grave, Mill en Sint Hubert en Sint Anthonis vijf geharmoniseerde, identieke legesverordeningen vastgesteld. Het “tijdstip ingang heffing” is vastgesteld op 31 december 2021 om 23.59 uur. Hiermee zijn deze verordeningen alle vijf geldend voor alle vijf overgaande gebieden vanaf 2022. Nogmaals: deze verordeningen zijn inhoudelijk helemaal gelijk.

De verordeningen zijn inmiddels officieel bekendgemaakt in de gemeentebladen op www.overheid.nl.

Voor de legesverordeningen worden op grond van artikel 12, lid 3 van deze verordeningen enkele documenten op een andere manier bekendgemaakt. De in paragraaf 2.1 van de legestarieventabel genoemde NEN 2580 norm en UAV 2012 zijn om die reden inmiddels op 1 november 2021 bekendgemaakt door terinzagelegging bij de balie in de tijdelijke aangewezen publiekshal van de gemeente Land van Cuijk i.o. (gemeentehuis Cuijk).

Deze stukken blijven ter inzage liggen tot en met 31 december 2021.