Bart Theunissen, Lijst Bart Theunissen. (Foto: Patrick Bongartz)

CUIJK - De lokale huis-aan-huiskranten, de regionale weekkranten, ons regionale dagblad De Gelderlander, en de lokale en regionale omroepen besteden veel aandacht aan de komende gemeenteraads- verkiezingen in verband met de gemeentelijke fusie(s). En dan is er ook nog een verkiezingskrant van de huidige vijf gemeenten samen.

Ik ben geneigd om te zeggen: is het niet een beetje veel? In deze verkiezingskrant krijgt elke partij de gelegenheid om z’n eigen stukje te schrijven. U hebt al het een en ander van Lijst Bart Theunissen gelezen en gehoord. Ik ga dat deels toch maar weer herhalen. Volgende week wil ik dan bij voorkeur actuele zaken aan de orde stellen en eventueel ook nog iets meer over andere partijen zeggen.

Ik heb tot mei 2017 méér dan 40 jaar bij de gemeente Cuijk, respectievelijk bij Werkorganisatie CGM gewerkt. Ik had oorspronkelijk niet de bedoeling om daarna [zeg maar] in die kringen te blijven verkeren en deel uit te gaan maken van de gemeenteraad. Maar het begon tóch te broeien rondom de wethoudersbenoemingen in 2018 in de gemeente Cuijk. Een centraal thema was toen: gemeentelijke fusie(s) in het Land van Cuijk. Het thema en de perikelen daarover en daaromheen,
op dat moment al, raakten mij. Vooral de drang naar de macht van partijen, om welke politieke of persoonlijke redenen dan ook, liet mij niet onberoerd.

Het machtsdenken en -handelen van partijen betreft rechtstreeks het functioneren van partijen in de gemeenteraad, van individuele raadsleden, en van wethouders. De ervaring is dat partijen en raadsleden te weinig kritisch zijn op elkaar én op de wethouders. En dat is helemaal het geval als het om de raadsleden van de eigen partij gaat en om de wethouders die namens de eigen partij in het dagelijks bestuur van de gemeente zitting hebben.

Nu we op weg zijn naar een nieuwe gemeente en een nieuwe gemeenteraad is [zogezegd] het spel al weer begonnen. De gevestigde plaatselijke en landelijke partijen willen met het oog op de macht maximale invloed op de uitslag van de verkiezingen. Uiteraard willen ze veel stemmen en daarmede zetels in de gemeenteraad halen, en dat is ook goed, maar ze willen óók vooraf al min of meer uit-maken wie in de gemeenteraad komt. Er zijn doelgericht kandidaten gerekruteerd, ook bij andere groeperingen(!), partijen zijn samengegaan om meer macht te krijgen, en er is controle geweest op de kandidaatstelling middels plaatsing op de kieslijst. Er is sprake van veel gekonkel!

Toen ik dat allemaal aan zag komen en zag gebeuren, heb ik gezegd: ik blijf niet langs de lijn staan, ik ga me verkiesbaar stellen voor de gemeenteraad.

Het is heel belangrijk dat straks in de gemeenteraad het machtsdenken en -handelen van partijen aan de kaak wordt gesteld. Door gekonkel van politieke partijen komt een effectieve controle op bestuurders in het gedrang. Als u denkt dat ik op een doeltreffende wijze tegen een en ander in het geweer kan komen, en anderszins een goede rol kan vervullen in de gemeenteraad, dan kunt u op mij stemmen.