Kwartiermaker Johan Postma, vanaf het nieuwe jaar de baas van de ambtelijke organisatie in de nieuwe gemeente Land van Cuijk. (Foto: Pieter Smits)

LAND VAN CUIJK - Kwartiermaker is van oorsprong een militaire term voor troepen die vooruit worden gestuurd om voorbereidingen te treffen voordat de rest van de militairen arriveren. Johan Postma, in 1964 geboren te Winschoten en opgegroeid in Friesland, is met een team van 250 ambtenaren en ingehuurden bezig om er voor te zorgen dat de nieuwe organisatie er staat vanaf 1 januari 2022 wanneer de nieuwe gemeente Land van Cuijk een feit is.

Door Erik Brinkhuis

Voordat de nieuwe gemeente tot stand kwam moesten er heel wat juridische stappen worden doorlopen met de tweede- en eerste kamer. Dit proces is twee keer doorlopen, eerst voor Cuijk en Boxmeer en later nog voor Mill en Sint Hubert. Op de valreep heeft Grave zich aangesloten middels een uniek staatkundig verhaal, een zogenoemde nouvelle.
De definitieve huisvesting komt in Boxmeer maar vanaf 1 januari tijdelijk in Grave en Cuijk. Er is een nieuw functie boek gemaakt en 700 mensen zijn geplaatst van hun oude in een nieuwe functie.

Kernendemocratie

Land van Cuijk wordt, qua oppervlakte, de grootste gemeente van Brabant en de 33 kernen die er onder vallen moeten gehoord worden en zich verbonden voelen met de nieuwe gemeente. De dienstverlening wordt vanaf één plek geleverd, Boxmeer, en dat kan voor mensen zonder eigen vervoer of voor mensen die slecht ter been zijn problemen opleveren.
Daarom is er besloten dat zaken als een nieuw paspoort of rijbewijs gratis bij die mensen thuis kan worden geleverd. Ook wordt er voor gezorgd dat digitale producten goed worden aangeboden en dat er een toegankelijke website is.

Verkiezingen

Op woensdag 24 november zullen er verkiezingen plaatsvinden waar heel veel tijd en energie in wordt gestoken omdat het belangrijk is dat veel mensen komen stemmen om zo hun invloed op het nieuw te vormen college te benutten. Er zal een provinciale procedure worden gestart om vanaf 1 januari een waarnemend burgemeester te installeren.

Oud en nieuw

Dit jaar zal de viering van oud en nieuw speciaal zijn voor Postma want om klokslag middernacht zullen de vijf gemeentes overgaan in de gemeente Land van Cuijk, een ritueel van afscheid en verlies daar veel mensen erg betrokken zijn bij hun huidige gemeente. Maar ook een oud en nieuw met een lach, voor velen een nieuwe start met nieuwe kansen en uitdagingen.

Voor de liefde

Kwartiermaker Postma, van huis uit historicus, is voor de liefde verhuist naar Brabant en sinds 2017 werkzaam in het Land van Cuijk. Hij kende het gebied niet goed maar is inmiddels verknocht aan de regio met het Romeins verleden, de prachtige maasheggen landschappen en de historische gebouwen.
Hij voelde zich er meteen thuis en roemt de gastvrijheid en mentaliteit van de mensen. Hij vergelijkt de sfeer met Friesland, redelijk ver weg van het westen, trotse mensen die het met elkaar zullen redden.

En over vier jaar?

Op de vraag hoe hij gemeente Land van Cuijk ziet in 2026 antwoord hij dat we dan aan de vooravond staan van nieuwe gemeenteraadsverkiezingen en dat dan zal blijken of de nieuwe gemeente heeft opgeleverd wat we er nu allemaal van verwachten.
Hij gaat ervan uit dat dit zo zal zijn en dat de verschillende kernen het gevoel hebben dat ze er toe doen en dat ze gehoord worden. Ook hoopt hij dat er flinke stappen zullen zijn gezet als het gaat over de belangrijke thema's van vandaag, zoals bijvoorbeeld de klimaatproblematiek.