Metameer scholierenverkiezingen tijdens landelijke verkiezingen in maart 2021.

STEVENSBEEK/BOXMEER - Op 24 november 2021 zijn in het land van Cuijk herindelingsverkiezingen. Metameer wil leerlingen bewust maken dat het belangrijk is je stem te laten horen.

Daarom verzorgt ProDemos op Metameer Stevensbeek en jenaplan Boxmeer, maar ook op de andere scholen voor voortgezet onderwijs in het land van Cuijk, in aanloop naar deze verkiezingen gastlessen. Het doel van deze lessen is om leerlingen te informeren over deze gemeentelijke herindelingsverkiezingen en om het democratisch bewustzijn van jongeren te vergroten. Opkomstpercentages onder zogenaamde 'first time voters' zijn vaak een stuk lager, zeker bij de gemeenteraadsverkiezingen. Joep Gilissen, teamleider Metameer: 'Tijdens de gastlessen laten Metameer en ProDemos de leerlingen zien dat de gemeenteraad beslissingen neemt die ook, of misschien wel juist, voor jongeren belangrijk zijn'.

Voor leerlingen lijkt politiek vaak een 'ver-van-mijn-bedshow'. De beslissingen van nu hebben invloed op het dagelijks leven en de toekomst van leerlingen en hun familie. Bovendien kunnen ook leerlingen die nog niet stemgerechtigd zijn hun stem laten horen en invloed uitoefenen op het beleid.

ProDemos is een landelijke organisatie, 'Huis voor democratie en rechtsstaat', die zich inzet voor scholieren. ProDemos legt uit wat de spelregels zijn van de democratie en de rechtsstaat en laat zien wat je zelf kunt doen om invloed uit te oefenen, zowel in de gemeente, het waterschap, de provincie, het land als in Europa.

Metameer wil leerlingen bewust maken dat het echt loont om je stem te laten horen!