De kopstukken van Forum voor Democratie Land van Cuijk met lijsttrekker Peter Verstegen. (Foto: Arjan Broekmans)

LAND VAN CUIJK - Op 24 november brandt in het land van Cuijk de verkiezingsstrijd los. Forum voor Democratie gaat hierbij een hoofdrol spelen. “Niet alleen omdat wij de belangen van de lokale mensen belangrijk vinden, maar ook omdat wij bij uitstek een sterke visie hebben.”

FVD gelooft in kleinschaligheid en vertrouwdheid, in vrijheid, directe democratie en maximale gemeentelijke onafhankelijkheid. Wij willen burgers bij de politiek betrekken en hechten grote waarde aan lokale gemeenschapszin. De monsterfusie tussen 5 gemeenten ziet Forum voor Democratie als een symptoom van een Haagse trend om deze waarden te verwoesten.

Want groter is, volgens ons, niet altijd beter. Verre van. De belangen van inwoners zijn juist niet gediend bij onbeperkte schaalvergroting en fusiedrang. Nederland groeide in één eeuw van 6 miljoen naar ruim 17 miljoen inwoners, terwijl het aantal gemeentes afnam van 1.121 tot 355. De kloof tussen burger en politiek was nog nooit zo groot. Alle sociale cohesie gaat verloren in schaalvergroting en de jacht op zogenaamde ‘efficiëntie’. FVD is van mening dat de monsterfusie van het Land van Cuijk deze verwoestende trend doorzet.

Daarom pleit Forum voor Democratie ervoor om terug te keren naar vijf onafhankelijke gemeenten en willen wij dit in een lokaal referendum voorleggen aan alle inwoners; dát maakt een sterke lokale democratie. Wij geloven dat met 5 onafhankelijke gemeenten, met minder bestuurlijke regels en minder centraliserende krachten, maatwerk mogelijk wordt. Zo kunnen gemeenten weer worden wat ze horen te zijn: een hechte gemeenschap met een eigen identiteit, waar de mensen elkaar kennen en helpen.

Deze hechte gemeenschap is de afgelopen tijd zwaar aangevallen. De beleidsmatige ‘coronacrisis’ heeft ons leven in een totale wurggreep gehouden. We zijn afgegleden naar een stand van zaken die twee jaar geleden nog onvoorstelbaar was. We zagen een ongekende uitbreiding van overheidsbevoegdheden die onze vrije samenleving dreigt weg te vagen; een bezoek aan een bioscoop, theater, restaurant of een café; niks is meer vanzelfsprekend. In de nieuwe QR-samenleving moeten we voor alles onze medische privacy opgeven.

Daarom wil Forum voor Democratie via alle bestuursorganen - de Tweede Kamer, de Eerste Kamer, de Provinciale Staten én nu de gemeenteraad - het destructieve en polariserende coronabeleid tegenhouden en teruggaan naar de vrije samenleving, naar het échte normaal.