Het team van de VVD Land van Cuijk.

LAND VAN CUIJK - De VVD Land van Cuijk bestaat uit een team dat de wil heeft om samen te werken en de schouders eronder te zetten. Dit team staat in de startblokken om vanaf januari een bijdrage te leveren aan een Land van Cuijk waar het plezierig wonen, werken en verblijven is.

“Dit doen wij op de bekende liberale manier waarbij wij zoveel als mogelijk over willen laten aan de inwoners en de kernen zelf.”

Het Land van Cuijk biedt veel potentieel als het gaat om wonen en werken. De VVD is positief over de kansen die er zijn en zich gaan aandienen in onze nieuwe gemeente. “Wij hebben diverse prachtige industrieterreinen met mooie, grote en sterke bedrijven, maar het Land van Cuijk heeft ook een prachtig aanbod aan MKB-bedrijven, eenmanszaken en ZZP-ers. Er is, wat ons betreft, nog plaats voor meer.”

“Om ons leefklimaat echt goed op orde te brengen, hoort daar ook goede bereikbaarheid bij. Verbindingen naar de regio’s Eindhoven en Den Bosch moeten worden uitgebreid en verbeterd om onze bedrijven en inwoners echt te helpen. Dit geldt zowel voor wegen, openbaar vervoer en fietsverbindingen. De VVD pleit daar al jaren voor en zal daar stevig op blijven inzetten!”

“Wij zijn voor bouwen, bouwen en nog eens bouwen! Het is van groot belang dat de komende jaren de focus ligt op het bouwen van meer woningen.” De VVD is van mening dat de gemeente hierin zo veel als mogelijk moet faciliteren. Dat betekent zo flexibel als mogelijk omgaan met de bestemmingsplannen. Er zijn in alle kernen van het Land van Cuijk genoeg mogelijkheden voor woningbouw, maar er zijn ook snel woningen te realiseren door actief functiewijziging naar wonen toe te staan. Denk daarbij aan (voormalige) kantoren en winkels. Ook splitsen van grote woningen kan een oplossing bieden. “Wij staan voor bouwen, bouwen en nog eens bouwen!”
Mogelijkheden genoeg om samen aan te werken. Team VVD Land van Cuijk is er klaar voor!