Op 12 november heeft een afvaardiging van het bestuur van Myllesweerd afscheid genomen van wethouder Erik van Daal en accountmanager van Myllesweerd Jos Jongenelen.

Tijdens dit afscheid is teruggekeken op wat wij samen allemaal hebben bereikt en waar we staan. Zowel de wethouder (de gemeente) als het bestuur van Myllesweerd kan terugkijken op een mooie, vruchtbare samenwerking. We hebben samen veel werk verzet en hebben voor de eerste jaren een aantal zaken zeker gesteld. Hierdoor kunnen we de eerste roerige jaren van de nieuwe gemeente Land van Cuijk doorkomen zonder dat er zaken blijven liggen.

Eén urgent aandachtspunt is er nog wel en dat is de bestemming van het (na 1 januari 2022, oude) gemeentehuis en daarbij in samenhang de huisvesting van het Senioren Hobby Centrum in Myllesweerd. Met die uitbreiding kan een aantal wensen in vervulling gaan en wordt interne verschuiving van huurders mogelijk waardoor de zichtbaarheid en de functionaliteit (nog) beter wordt.

De nieuwe gemeente Land van Cuijk zal hierover uiteindelijk een besluit moeten nemen. Wij hebben er vertrouwen in dat het nieuwe gemeentebestuur dit met enige urgentie gaat oppakken en kijken met veel enthousiasme uit naar de nieuwe samenwerking.

Erik en Jos heel hartelijk bedankt voor de fijne en constructieve samenwerking.