Zelf gaan kijken en ervaren hoe de Nederlandse melk geproduceerd wordt. Dat deden 17 groepen scholieren van Metameer in de Méérweek. Ook Vermeulen melkvee en educatie in Sint Hubert ontving schoolklassen.

Metameer Boxmeer sluit elke periode af met een Méérweek. ‘Dan toetsen we de stof en koppelen we praktijk aan de behandelde leerstof. Dat brengt nieuwe inzichten en meer verdieping’, aldus een van de mentoren.

Sonja Vermeulen, de educatieboerin, stelde de scholieren vragen. ‘Hoeveel kost een pak melk in de supermarkt? Hoeveel krijgt een melkveehouder?’ Op de zijkant van de melktank rekende een scholier de dagopbrengst uit. Een leerzame manier om de praktijk en de lesstof praktischer te maken. ‘Elk vak komt op de boerderij wel aan bod. Een lesje bedrijfseconomie maar ook schei- en natuurkunde.’

Vanalles kwam aan bod tijdens de boerderijbezoeken in de Méérweek. Voor het vak Mens en Natuur kregen de scholieren les over voeding. Daar hoort natuurlijk een boerderijbezoek bij; daar start de keten van melk en zuivel.

“Het is ongedwongen en enthousiaste manier van leren. Veel scholieren zijn nog nooit op een boerderij geweest. Het mooiste is vragen stellen en ze na te laten denken. Hoe komt het dat een koe wel eiwit van gras kan maken en wij niet?”, legt Sonja Vermeulen uit. Zij is een van de Klassenboeren van het Land van Cuijk. Klassenboeren zijn gecertificeerd en opgeleid om gastlessen op de boerderij te geven. “Met de gezamenlijke educatiegroep willen we zoveel mogelijk kinderen op de boerderij ontvangen zodat ze weten waar en hoe hun dagelijks voedsel wordt gemaakt. Dat is kennis en een beleving die elk kind in het Land van Cuijk mee moet maken.”

Land van Cuijk Boert Bewust, ZLTO Land van Cuijk en Klasseboeren regelden 17 adressen waar de tweede klassers VMBO-HAVO op bedrijfsbezoek gingen om te kijken waar hun dagelijkse melk en zuivelproducten vandaan komen.