Vanwege de stijgende coronacijfers heeft KBO Mill besloten haar Kerstviering op 14 december a.s. niet door te laten gaan.

Hoezeer het bestuur dit besluit ook betreurt, het leek hen de beste oplossing om de kwetsbare doelgroep te beschermen tegen corona.
De voorbereidingen waren al in volle gang en ‘Vier in Een’ was al druk aan het repeteren voor het mooie Kersttoneelspel, dat nu voor de tweede keer afgeblazen wordt.
Het bestuur vergeet haar leden niet en is nu druk bezig met het bedenken van een alternatief.

Om dezelfde reden gaat ook de Dank U Wel Brunch niet door. Deze stond gepland op 28 november, maar de uitnodigingen waren gelukkig nog niet verstuurd. Dit is ook de tweede keer dat de brunch niet door kan gaan.
Met deze brunch dankt KBO Mill jaarlijks haar vrijwilligers die voor hen klaar staan. Denk hierbij aan de bezorgers van de ONS en de d’n Booi; begeleiders bij het fietsen en de scootmobieltochten; de dames van het kienen; de Nikolaos werkgroep en zij die alle overige hand- en spandiensten verrichten.
Dank U wel!
Ook hiervoor wordt gezocht naar een alternatief.

Gelukkig is er ook een goed bericht.
De opbrengst van de Rabo ClubSupport is bekend! Er is door U een mooi bedrag opgebracht: € 566,47. Een geweldig resultaat. Heel hartelijk dank hiervoor.
Dit bedrag kunnen we mede inzetten voor ons project ‘Ouderen digitaal vaardig maken’.

www.kbo-mill.nl