Foto: Cockie Kremers

Na 33 jaar komt er op 31 december 2021 officieel een einde aan de Lokale Omroep Mill. Vanaf 1 januari 2022 gaat men samen met Omroep Land van Cuijk op in de nieuwe Streekomroep Land van Cuijk. Hiermee zijn zij dan de omroep voor 90.000 inwoners van de 33 kernen die deel uitmaken van de nieuwe gemeente Land van Cuijk.

De laatste maanden is er hard gewerkt aan deze nieuwe omroep. “We hebben er voor gekozen om niet de ene omroep bij de andere aan te laten sluiten, maar qua opzet benaderden we het als het samen op gaan in een nieuwe omroep.” Dat vertelt Mayke Selten van den Elzen, sinds ruim 6 jaar voorzitter van de Lokale Omroep Mill. “Door die benadering voelt het in de praktijk anders. We hebben het beste van de 2 omroepen samengebracht in de nieuwe Omroep Land van Cuijk. Gelukkig begrijpen de vrijwilligers van onze omroepen dat ook en gaat 99% van de vrijwilligers en programma’s mee naar de nieuwe omroep voor de gemeente Land van Cuijk.”

Als eerste werkte de technische teams van de 2 omroepen al samen. Dit om na het inventariseren van alle materialen en mogelijkheden, voorbereidingen te treffen voor een nieuwe studio inrichting. “De studio blijft in Cultureel Centrum Myllesweerd in Mill. Deze zal wel volledig opnieuw worden ingericht met apparatuur en mogelijkheden die passen en nodig zijn om anno 2022 radio en televisieprogramma’s te maken.” Ook is er een nieuwe radioprogrammering gemaakt waar zo veel als mogelijk radioprogramma’s hun eigen zendtijd hebben kunnen behouden. Ook zijn er wat programma’s verschoven en is er ook ruimte voor nieuwe radioprogramma’s. “Omroep Land van Cuijk had geen kabelkrant. Onze Tv-krant krijgt ook op het Tv-kanaal van de nieuwe omroep een belangrijke rol en zal regelmatig te zien zijn tussen alle televisieprogramma’s door.”

Mayke vertelt dat ook het Programma Beleidsbepalende Orgaan positief is over de nieuwe programmering waardoor er niets meer in de weg staat om op 1 januari als nieuwe Omroep Land van Cuijk van start te gaan. “We werken nu nog aan een nieuw logo, werken aan de planning voor de herinrichting van de studio en er staan nog wat meer bestuurlijke en organisatorische zaken op de agenda. Maar dat gaat allemaal lukken.” Officieel moet de nieuwe gemeenteraad van het Land van Cuijk nog wel deze nieuwe omroep aanwijzen als de publieke lokale omroep voor het Land van Cuijk, maar dat is een formaliteit waarvan men geen problemen verwacht.

De laatste weken hebben vrijwilligers van de 2 omroepen al samen diverse RTV-programma’s gemaakt. Mayke: “In de aanloop naar de verkiezingen, op de verkiezingsdag zelf maar ook afgelopen zaterdag op de afscheidsdag van de L.O.M. en de zelfstandige gemeente Mill en Sint Hubert hebben vrijwilligers van de 2 omroepen fantastisch samengewerkt. Men versterkte elkaar en wisten door hun ervaringen te bundelen professionele RTV-programma’s te maken. Gezien de vele positieve reacties die we kregen van luisteraars en kijkers geeft dit veel vertrouwen voor de toekomst.”