Aannemer Remmits BV uit Wijchen is gestart met het bouwrijp maken van het bouwplan Moerboom III fase 2 in Wilbertoord. Aan de Van Ophovenlaan worden 10 kavels voor zelfbouwers verkocht en daarnaast worden 18 grondgebonden woningen projectmatig ontwikkeld. In december voert de aannemer voorbereidende werkzaamheden uit. Na de jaarwisseling wordt gestart met het grondverzet en de aanleg van de riolering, kabels en leidingen en de groenvoorzieningen. De groene inrichting van het bouwplan en het verplaatsen van de fietscrossbaan in een nieuwe parkzone, wordt gelijktijdig met het bouwrijp maken meegenomen. Op deze manier zal er de komende jaren al een groene woonbuurt ontstaan. Het aanbrengen van het groen wordt verzorgd door Elbers Groen uit Cuijk.

De uitvoering van deze werkzaamheden duurt tot medio mei 2022 en is mede afhankelijk van de weersgesteldheid in de winterperiode.

Voor meer informatie over de inrichting van Moerboom III fase 2 en de verkoop van kavels voor zelfbouwers kunt u terecht op: https://www.gemeente-mill.nl/moerboom-bouwkavels.