Foto: Monique van Loon

In coronatijd blijven we ons richten op de leefbaarheid van Sint Hubert. Onze vergaderingen zijn momenteel online, maar aarzel niet om met ons contact op te nemen voor vragen of opmerkingen.

Verfraaid dorpsaanzicht

Aan de Pastoor Jacobsstraat, oftewel de N264, is de laatste maanden hard gewerkt. Het eindresultaat ziet er prachtig uit. De N264 heeft zoals iedereen weet veel discussie opgeleverd. Als Dorpsraad hebben we vooral het proces bewaakt. Een ding is zeker; het dorpsaanzicht is veel mooier geworden; een dorpse uitstraling met beplanting, prachtige lantaarns en begroeiing. De voetgangers en fietsers zijn beter afgeschermd van het andere verkeer, de oversteekplaatsen zijn veiliger en de aanpassingen moeten de snelheid verlagen. We hopen dat de maatregelen bijdragen aan de veiligheid van de weg en de leefbaarheid in het dorp.

Op 6 december is de weg weer geopend voor verkeer. De komende tijd vindt de verdere afwerking plaats. Als Dorpsraad blijven we nauw betrokken bij verdere ontwikkelingen en blijven we de situatie op de voet volgen, samen met de hiervoor in het leven geroepen werkgroepen. Verkeersaantallen blijven een hekel punt en wij vrezen met de huidige ontwikkelingen dat het vrachtverkeer zal toenemen. Dit houden wij dan ook nauwlettend in de gaten in samenwerking met de werkgroepleden.

Watertappunt

Afgelopen jaar is een nieuwe boombank op het Pastoor Bogers plein geplaatst. Onlangs is ook vanuit het leefbaarheidsbudget een watertappunt geplaatst. We zijn blij met het tappunt. De locatie is nog niet helemaal naar wens, maar dat wordt vervolgd.

KernenCV

In de aanloop naar de nieuwe gemeente Land van Cuijk hebben wij met een bouwteam bestaande uit 13 inwoners uit Sint Hubert, een KernenCV opgesteld. In dit KernenCV staan de belangrijkste kenmerken, sterke en minder sterke punten en focuspunten voor de toekomst. Als inwoner van Sint Hubert kunt u reageren op dit KernenCV en uw behoeftes voor de toekomst aangeven.
https://ons.landvancuijk.nl/uw+dorpwijk/sint+hubert/