Foto: Cockie Kremers

Op zaterdag 11 december 2021 metselde wethouder Jos van den Boogaart in één van de woningen aan de Vloedse Hof een plaquette in met daarop de tekst: “Laatste steen gelegd door wethouder Jos van den Boogaart op 11 december 2021”. Dit was het symbolische einde van de realisatie van 10 levensloopbestendige woningen, die gebouwd zijn op de plaats waar voorheen de Concertzaal stond.

Omdat als gevolg van de corona-pandemie geen eerste steenlegging kon plaatsvinden, werd het een laatste steenlegging. Wellicht zullen over de nodige jaren mensen die de plaquette lezen zich afvragen waarom er staat “Laatste steen…”. Zo wordt deze plaquette ongewild een blijvende herinnering aan de pandemie die de wereld in zijn greep had.

Een 5-tal jaren geleden nam Jo van Soest als kartrekker het initiatief om met enkele personen, die geïnteresseerd waren in de bouw van woningen specifiek voor senioren vanaf de leeftijd van 55 jaar, de mogelijkheden voor de realisering van zo’n woningen te onderzoeken. Uiteindelijk viel het oog op de plaats waar toen nog de Concertzaal stond. Het gemeentebestuur was bereid hieraan mee te werken als er voldoende animo voor deze woningen zou bestaan. Uit een bijeenkomst in april 2018 in De Wester bleek dat het geval te zijn, reden voor het gemeentebestuur om zijn medewerking toe te zeggen. De trein om tot realisering te komen ging lopen, er werd een Vereniging Woongroep Concertzaal opgericht, nodig om in CPO-verband (collectief particulier opdrachtgeverschap) te kunnen bouwen. Door Ariëns Groep werd het plan ontworpen en in oktober 2020 kon door Bouwbedrijf Theo Verhoeven bv uit Uden met de bouw worden begonnen. De “gasloze” woningen werden begin juli 2021 opgeleverd. Inmiddels zijn alle woningen bewoond.

Alle bewoners zijn heel blij met het eind resultaat en zich zeer wel bewust van de unieke ligging van de woningen op loopafstand van het centrum van Mill en zijn dan ook zeer dankbaar dat ze bevoorrecht zijn om daar te kunnen wonen.