Via het project Natuur in het Dorp stelt Orbis gratis nestkasten en beplanting beschikbaar aan de bewoners. Dit is mogelijk gemaakt dankzij een subsidie van de provincie en een bijdrage van de gemeente Mill en Sint Hubert. Het doel van het project is om de natuur in het dorp te versterken en het voedsel- en leefgebied van verschillende vogelsoorten, vleermuizen, bijen en insecten te verbeteren.

In oktober is Orbis binnen Mill en Sint Hubert op zoek gegaan naar geschikte locaties om nestkasten op te hangen en of extra beplanting aan te planten. De bewoners kregen een flyer in de bus met een advies welke beplanting en/of nestkast op welke locatie aan het huis geschikt is. Er zijn al verschillende bestellingen binnen gekomen, maar er is nog ruimte voor meer. Heeft u dus een flyer in de bus gehad, en heeft u nog niets besteld, dit is uw kans om nog deel te nemen aan Natuur in het Dorp! De bestelling kunt u plaatsen op de website www.natuurinhetdorp.nl/bestellen. Wees er snel bij want op=op!

De initiatiefnemers

Natuur in het Dorp is een project van Orbis en Bureau More in samenwerking met gemeenten en de provincie Noord-Brabant, als onderdeel van het beschermingsplan “Uitwerking Leefgebied Stad in Noord-Brabant’. Alle informatie over het project, de diersoorten, de bestelprocedure en natuurinclusief bouwen is terug te vinden op onze website www.natuurinhetdorp.nl.