Foto: Frank Crebas

Oefenen bij duisternis is noodzakelijk om vliegers optimaal voor te bereiden op hun taak, zowel in Nederland als in uitzendgebieden wereldwijd. De vroeg invallende duisternis in de wintermaanden maakt het mogelijk een dergelijk oefenprogramma uit te voeren. Daadwerkelijke inzet van Nederlandse gevechtsvliegtuigen vindt vaak plaats bij duisternis.

Bij duisternis vliegen jachtvliegers met nachtzichtapparatuur, de zogenaamde Night Vision Goggles. De vlieger ziet door deze helderheidsversterkers alles in groentinten en het zicht is beperkt en vergelijkbaar met het kijken door twee kokers. Het trainen hiermee is pas zinvol wanneer volledige duisternis is ingetreden. De uitvoering van een missie vergt, zeker bij duisternis, specifieke training en ervaring. Dit geldt helemaal voor complexe missies met meerdere vliegtuigen en dreiging vanaf de grond en/of in de lucht. Dankzij intensieve trainingen worden de vaardigheden van vliegers op peil gehouden die het verschil maken in de huidige en toekomstige missies.

Het avondvliegprogramma vindt plaats in:

  • week 2 (10 t/m 13 januari);
  • week 3 (17 t/m 20 januari);
  • week 6 (7 t/m 10 februari);
  • week 7 (14 t/m 17 februari);
  • week 8 (21 t/m 24 februari).

Er wordt in principe gevlogen van maandag tot en met donderdag tot uiterlijk 23.00 uur. Op vrijdagen wordt er alleen overdag gevlogen. Vanwege operationele redenen of door onvoorziene omstandigheden is het mogelijk dat er van bovenstaand vliegprogramma wordt afgeweken.

Wilt u meer weten over vliegbewegingen, zie http://www.luchtmacht.nl/vliegbewegingen. Klachten kunnen worden ingediend via http://www.luchtmacht.nl/geluidshinder.