Tijdens de laatste stuurgroepvergadering van het Land van Cuijk i.o. is de handreiking Kernendemocratie door bestuurlijke trekkers, burgemeester Antoine Walraven en wethouder Bouke de Bruin, overgedragen aan de nieuwe gemeente. In de handreiking staat hoe de nieuwe gemeente de samenwerking met de kernen verder kan gaan vormgeven. De ideeën hiervoor werden opgesteld samen met de inwoners uit de kernen.

Met kernendemocratie wil de gemeente Land van Cuijk een slagvaardige gemeente zijn, die dichtbij de kernen staat en weet wat daar speelt. Een gemeente die denkt en handelt vanuit de lokale behoefte. Waar inwoners de ruimte krijgen om te participeren en ook zullen worden gestimuleerd om dat te doen.

Om dit mogelijk te maken wordt in de handreiking een systematiek aanbevolen waarbij per onderwerp of project duidelijk wordt welke vorm van participatie mogelijk is en wat daarbij wordt verwacht van de gemeente en van de (groep) inwoners is. De gebiedsmakelaars van de gemeente zijn in de uitvoering hiervan de verbindende schakel. Zij ondersteunen en begeleiden de samenwerking tussen de gemeente en de kernen.

Waarnemend burgemeester gemeente Land van Cuijk, Wim Hillenaar: “Er is het afgelopen anderhalf jaar ontzettend veel werk verricht door onze medewerkers en de bouwteams. Er ligt nu een mooi document waarmee we kernendemocratie in het Land van Cuijk verder kunnen ontwikkelen. Dat doen we samen met de inwoners en de ambtelijke organisatie.”

Samen met de kernen

Het afgelopen anderhalf jaar vonden er in alle dorpen en wijken interactieve sessies plaats met groepen inwoners; de bouwteams. Deze bouwteams hebben meegedacht over de mogelijke vormen van participatie en over het stimuleren en betrekken van (groepen) inwoners. De bouwteams hebben daarnaast gewerkt aan Kernen CV’s. Deze Kernen CV’s zijn de visitekaartjes van iedere kern en bevatten onder andere de sterke punten, aandachtpunten en de punten waar het dorp of de wijk zich de komende jaren op zou willen focussen.

Door de beperkende maatregelen in coronatijd zijn de CV’s gemaakt met een afvaardiging uit iedere kern. Omdat de bouwteams ook graag een bredere groep inwoners wil betrekken, worden vanaf half januari alle CV’s nog een keer opgesteld via het platform www.onslandvancuijk.nl en kunnen inwoners hier op reageren.