Sinds 1 januari 2022 staat het wekelijkse gemeentenieuws niet meer in De Neije krant en op inmill.nl. Op onze redactie kregen we hier de afgelopen weken diverse vragen over. Of wij het niet mochten, wilde of konden plaatsen. Graag lichten we dit even aan u toe.

In 2020 en 2021 plaatsten wij het gemeentenieuws van de gemeente Mill en Sint Hubert. Hiervoor ontvingen we een vergoeding van de gemeente. Voor elke pagina die zij plaatsen konden we een bedrag declareren. Deze betaalde plaatsing van de gemeenteberichten is na een aanbesteding naar de Maasdriehoek en Arena gegaan. Deze huis aan huiskranten verschijnen wekelijks in de hele gemeente Land van Cuijk. Dat was ook een van de aanbestedingseisen.

Samen met de huis aan huiskranten DeBoK (voorheen gemeente Boxmeer en gemeente Sint Anthonis), DeStieR (voorheen gemeente Cuijk) en DeGraeF (voorheen gemeente Grave) en De Neije Krant (voorheen gemeente Mill en Sint Hubert) bestrijken we ook de hele gemeente Land van Cuijk. Maar 3 van de 4 titels verschijnt om de week. Daarnaast is 4 losse redactionele kranten maken duurder dan 1 krant in een hogere oplage, waardoor onze paginaprijs hoger is. Om organisatorische en financiële redenen is door de gemeente Land van Cuijk dus niet voor de 4 individuele lokale kranten gekozen voor het betaalde gemeentenieuws maar voor de eerder genoemde combinatie van de Maasdriehoek (verspreiding in voorheen gemeente Boxmeer, Cuijk, Mill en Sint Hubert en Sint Anthonis) en Arena (verspreiding voorheen gemeente Grave).

Uiteraard plaatsen we als Neije Krant en inmill.nl wel interessant of belangrijk gemeentenieuws als dat er is en als we voldoende ruimte hebben. De Neije Krant bestaat dankzij advertentie-inkomsten en sponsoring. Helaas is mede door corona een terugloop van advertenties te zien en is er sinds 1 januari een extreme verhoging van drukkosten door schaarste op de papiermarkt. Extra pagina’s toevoegen om al het gemeentenieuws (gratis) te plaatsen gaat ons helaas niet lukken.

In verkiezingstijd hoorden en lazen we veel over kernendemocratie en het betrekken en goed informeren van inwoners. Uit navraag blijkt er binnen de gemeentelijke begroting echter (nog) geen budget te zijn voor communicatie in het kader van die kernendemocratie. Mogelijk gaat de gemeenteraad hier nog mee aan de slag, zodat er ook voor De Neije Krant een financiële vergoeding komt om wel al het (het voor inwoners belangrijkste) gemeentenieuws te kunnen plaatsen.