Eén van de mooie besluiten die in de eerste raadsvergadering werd genomen ging over de starterslening, die voortaan in het gehele Land van Cuijk ‘meegroeit’ met de markt.

De vijf oude gemeenten beschikten al wel over een starterslening, maar een van de vereisten om in aanmerking te komen voor een lening in Mill en Sint Hubert, Grave en Cuijk was dat een woning een maximale waarde van 230.000 euro mocht hebben. Deze koopprijs is al langer niet meer marktconform. Al eerder vroegen we als CDA-fractie aandacht om deze prijsgrens aan te passen, maar dit werd eerder als overbodig gezien. Dit gebeurde al wel in Boxmeer en Sint Anthonis. Dit geldt nu dus ook voor de rest van het Land van Cuijk.

De starterslening groeit nu mee, waarbij de maximaal toegestane waarde van een woning meebeweegt met de woningmarkt. Als graadmeter wordt nu de norm van de Nationale Hypotheek Garantie (NHG) aangehouden. Hierdoor is het op dit moment mogelijk om een lening ter hoogte van maximaal 45.000 euro aan te vragen voor woningen die een maximale waarde hebben van 355.000 euro. Mooi nieuws voor de starters in onze gemeente.