Veel inwoners beleven plezier aan het Aldendrielpark aan de Schoolstraat in Mill. Maar bewoners van de afdeling Rozemarijn van de Meihorst in Mill, vaak aan hun kamer of afdeling gebonden, hebben een probleem. Een aantal bomen ontneemt hen namelijk het zicht op het fraaie Aldendrielpark en eventuele activiteiten die er plaats vinden. Paulien Hendriks is werkzaam bij Zorgcentrum Aldenhorst waar de Meihorst een onderdeel van is en zij klom in de pen om de gemeente te vragen hier iets aan te doen. “Dit initiatief heb ik genomen samen met Cees Berends, voorzitter van Stichting Aldendrielpark.”

Maar helaas wil de gemeente niet meewerken aan dit verzoek. “Eerst had ik contact met de gemeente Mill en Sint Hubert en ondertussen met medewerkers van de gemeente Land van Cuijk. Ik heb ze foto’s gestuurd van hoe het er mooier uit zou kunnen zien en ook heb ik ze uitgenodigd om langs te komen en samen te kijken naar de mogelijkheden. Helaas is men daar niet op ingegaan maar kreeg ik een mailtje waar ik best teleurgesteld over ben.”

In de reactie van de gemeente stond o.a.: “We hebben begrip voor de gemelde argumenten en belangen van de bewoners maar kiezen voor het behoud van de bomen in de huidige vorm. Bij de planvorming van de renovatie van het park Aldendriel is ons door voorzitter stichting Aldendriel park meermalen op de belangen van de bewoners gewezen en het heeft onze aandacht gehad. De bomen die in beheer zijn bij de gemeente zijn beuken. Samen met de bomen van Pantein (eiken) zorgen deze er voor dat ze een singel/ soort haag vormen aan de rand van het park die inderdaad het zicht op de omgeving vanuit de afdeling grotendeels ontnemen. Dit komt doordat er in de afgelopen jaren bewust voor gekozen is weinig of geen snoei te verrichten om juist dit schermeffect te bereiken en dat betekent dat we nu niet zonder groot risico op sterfte van de beuken deze kunnen gaan snoeien.”

Paulien is zeer teleurgesteld over deze reactie en vraagt zich af waar de participatie is gebleven. “Deze bewoners horen er ook bij, maar uit deze tekst blijkt dat de beuk voor de inwoners van het Land van Cuijk gaat. Uit navraag bij wat hoveniers en ook volgens Cees Berends, zelf een ervaren hovenier, zouden er toch wel mogelijkheden zijn om deze beukenhaag veilig te snoeien. Maar helaas, de bewoners blijven tegen een beukenhaag aan kijken, erg jammer.”