Aanstaande vrijdag 18 maart 2022 wordt om 15.00 uur de heringerichte woonwagenlocatie aan de Mergen in Mill feestelijk geopend. De locatie, die uit zes standplaatsen bestaat, is inmiddels opgeleverd en alle woonwagens zijn verhuurd. De opening zal worden verricht door wethouder Bouke de Bruin.

In 1999 trok de Rijksoverheid de Woonwagenwet in waarna veel gemeenten vrijkomende standplaatsen ophieven. Gevolg: woonwagenlocaties werden steeds kleiner. Zo ook aan de Mergen in Mill, van de zes standplaatsen was er op het laatst nog maar één in gebruik.

De afgelopen jaren veranderde echter veel op het gebied van het woonwagen- en standplaatsenbeleid. In verschillende Europese en internationale gerechtelijke uitspraken werd geoordeeld dat de rechten van woonwagenbewoners onvoldoende worden gerespecteerd. In juli 2018, publiceerde het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties het beleidskader ‘Gemeentelijk woonwagen- en standplaatsenbeleid’. Hierin staat onder andere dat wanneer in de gemeente het aantal standplaatsen is afgenomen, de gemeente dit weer moet herstellen als er een aantoonbare behoefte is. De (toen nog) zeventien gemeenten in Noordoost Brabant kozen er voor om samen een ‘regionaal handelingsperspectief’ te maken waarbij alle gemeenten dezelfde inschrijf- en toewijzingscriteria zullen gebruiken. Afgesproken werd dat elke gemeente zorgt voor 1,3 standplaatsen per 1.000 woningen voor zover daaraan aantoonbare behoefte is.

Voorbeeldproject

De woonwagenlocatie in Mill is de eerste locatie in de gemeente Land van Cuijk waar standplaatsen opnieuw ingericht zijn. In deze gemeente komen aanvullend nog 34 standplaatsen extra om in de behoefte te voorzien. De woonwagenlocatie aan de Mergen is een voorbeeldproject voor andere gemeenten in Nederland. Nu deze locatie gereed is, worden de standplaatsen en woonwagens overgedragen aan woningcorporatie Mooiland.