Remedial teaching, kortweg RT genaamd, is het bieden van professionele begeleiding bij leerproblemen of leerachterstanden. Als extra instructie in de klas niet voldoende is, kan RT uitkomst bieden. RT heeft als doel de hiaten in de leerontwikkeling op te sporen, zodat deze weggewerkt kunnen worden. Of dat een leerachterstand wordt ingelopen, zodat kinderen in hun eigen klas mee kunnen blijven doen. Dit gebeurt altijd naast het reguliere lesaanbod in overleg en afstemming met het kind, school en ouders.

Mijn naam is Ester Verberk, de persoon achter RT Praktijk Mill. Geboren en getogen in Langenboom en enkele jaren geleden verhuisd naar de Veldweg in Mill. Vanuit een commerciële baan ben ik in 2008 gestart met de PABO en kreeg ik direct de kans om te gaan werken binnen het Speciaal Onderwijs voor blinde en slechtziende leerlingen. Omdat ik me verder wilde verdiepen in het onderwijs voor kinderen met speciale onderwijsbehoeften, heb ik in 2014 de masteropleiding Special Educational Needs (Master SEN) afgerond. Een Master waarbij ik geleerd heb om vooral te kijken naar de mogelijkheden en de talenten van een kind en het onderwijs daar op aan te passen.

Na jaren gewerkt te hebben in de klas, maakte ik de overstap naar de Ambulante Onderwijskundige Begeleiding. Tijdens dit werk kwam ik vaak kinderen tegen die wat extra of juist wat anders nodig hebben. Kinderen die maatwerk nodig hebben om het (reguliere) onderwijs vol zelfvertrouwen en met veel plezier te kunnen volgen. Kinderen die (ondanks de inzet van geweldige leerkrachten) vastlopen of achterlopen en het plezier in leren verliezen.

Vanuit mijn passie voor die kinderen waarbij het leren niet vanzelf gaat ben ik gestart met mijn eigen RT Praktijk Mill.

Bij RT Praktijk Mill bieden we remedial teaching of extra begeleiding in een veilige één op één situatie. Het kind kan succeservaringen opdoen, waardoor het zelfvertrouwen weer groeit. Langzaam maar zeker gaat het kind weer geloven in zijn eigen kunnen waardoor zijn motivatie groeit en weer tot leren komt.

Vanuit de praktijk blijkt dat de vraag verder gaat dan alleen het bieden van RT. Als gecertificeerd coach/trainer van Ik Leer Leren, Alle Teksten de Baas en Ik Leer Anders kunnen kinderen en jongeren ook terecht voor (korte) trainingen op het gebied van begrijpend lezen, leren leren en beelddenken.

Binnen RT Praktijk Mill kijken we naar de mogelijkheden en de talenten van het kind. Want als leren niet of niet meer leuk is, kunnen we het samen wel weer leuker maken!

Voor meer informatie kunt u terecht op de website www.rtpraktijkmill.nl of bellen met 06-13364132.