Het COA, en met name de situatie in Ter Apel, is de laatste weken veel in het nieuws geweest. Mensen slapen buiten, in tenten en in sporthallen. Opvang van vluchtelingen zoals we het niet willen. De stroom vluchtelingen neemt toe en in de keten stroopt het op. In het verleden is democratisch besloten om het AZC in Overloon per 22 mei te sluiten, wegens aanhoudende overlast van een kleine groep. Gezien de aanhoudende stroom vluchtelingen, is de gemeente Land van Cuijk voornemens om 150 vergunninghouders, die toegewezen zijn aan deze gemeente, versneld op te vangen.

Zo’n 30% van de plekken in de reguliere asielopvang wordt bezet gehouden door mensen die al een vergunning hebben en in Nederland mogen blijven. Een groot deel daarvan weet in welke gemeente zij gaan wonen en wacht op een huis. De gemeente Land van Cuijk heeft de taak om in 2023 zo’n 150 vergunninghouders te huisvesten. Om de doorstroom in de asielketen te vergroten, wil het Land van Cuijk deze 150 mensen versneld opnemen.

Deze 150 mensen zijn al ‘gekoppeld’ aan het Land van Cuijk. Mensen die een nieuw bestaan willen opbouwen. Door hen direct een woonplek te bieden, kunnen zij beginnen met hun inburgeringstraject en kunnen wij hen begeleiden naar werk en onafhankelijkheid. Komend anderhalf jaar zullen zij doorstromen naar een woning in onze gemeente. Zij nemen op deze manier geen plek meer in op een AZC.

Wij zijn voornemens deze groep mensen te huisvesten op het terrein van het voormalig AZC in Overloon. Op deze locatie worden ook vluchtelingen uit Oekraïne opgevangen. De gemeente is verantwoordelijk voor deze opvanglocatie en zorgt voor beveiliging en begeleiding.

De staatssecretaris is blij met deze geboden hulp. Er zijn meer gemeenten die een dergelijke ‘tussenvoorziening’ hebben gecreëerd of gaan creëren.
Op deze manier hoopt de gemeente Land van Cuijk bij te dragen aan een beter functionerende asielketen.