Nee, als Liberaal LVC zijn wij niet tegen statushouders. We laten mensen niet in de kou staan en houden ons aan de aantallen die het Rijk ons oplegt. Als Liberaal LVC zijn we wel van mening dat je als gemeente in de casus ‘statushouders naar AZC Overloon’ woord moet houden. Als je belooft inwoners en gemeenteraad mee te nemen in processen moet je dat ook doen. Kansje kernendemocratie gemist. Een antwoord als: ‘In ons enthousiasme zijn we vergeten iedereen in te lichten en mee te nemen en daarvoor sorry’, is pas echt menens als je als College het lef hebt de boel terug te draaien en opnieuw te beginnen. Oprecht in gesprek gaan met de inwoners, mogelijkheden bespreken, draagvlak zoeken, mooie ideeën meenemen, inwoners serieus nemen omdat zij degenen zijn die de opvang van statushouders tot een succes kunnen maken. Samen met VVD en FVD is terugdraaien via de gemeenteraad niet gelukt, de beslissing wordt de gemeenschap opgelegd.

Behalve statushouders, die zo snel mogelijk in Land van Cuijk woonruimte toegewezen krijgen, hebben we ook spoedzoekers. Kent u ze? Mensen die door scheiding of anderszins per direct woonruimte nodig hebben. Als Liberaal LVC hebben wij hier al eerder (bij onderwerp Verdihuis/Vorstendom in Cuijk) vragen over gesteld omdat mensen in nood zich vaak bij ons melden. Laten we ook de starters niet vergeten. Ik spreek ze en realiseer me dat zij een veel te groot deel van hun leven moeten wachten op een plek. Binnen 24 uur had het College een plek voor de statushouders. Wat zou het tof zijn als men dat kunstje nog eens flikt, maar dan voor de spoedzoekers en starters die hier al jaren roepen om ruimte.

Namens de raadsfractie van Liberaal LVC
Liesbeth van Heeswijk