Op donderdag 2 juni werd het project ‘sleutel tot langer thuis’ gepresenteerd. Ongeveer 50 bezoekers genoten van een interactieve leerzame avond in De Jachthoorn in Sint Hubert.

Bezoekers schrokken wel van de gepresenteerde cijfers. Professionele zorghulp is niet meer vanzelfsprekend en straks zelfs niet meer beschikbaar. De avond werd geopend door Ed Derks voorzitter van vereniging ZorgSchakel Sint Hubert en werd gepresenteerd door Els van Daal van KBO Brabant en Henk Ermers van Pantein.

Project ‘sleutel tot langer thuis’

Omdat er straks minder zorg beschikbaar is vanuit professionele organisaties willen zij inwoners alvast informeren over de toekomstige situatie. Ook u wordt een dagje ouder. Hoe zorgt ú ervoor dat u langer in uw eigen woning kunt blijven wonen of kunt verhuizen naar een geschikte woning? Heeft u daar al over nagedacht? U heeft de regie zelf in handen.

Cijfers

Vergrijzing, in 2040 is 31% van de inwoners van Noord-Brabant ouder dan 65 jaar.
21% is ouder dan 75 jaar. Er zijn in 2040, 2 x zoveel 75+ers en 3 x zoveel 85+ers.
Zorg, er zijn in 2040, 2 x zoveel ouderen met dementie. Het aantal personen met dementie verdubbeld! 1 op 7 mannen en 1 op 3 vrouwen krijgt dementie. 60% van de 85+er is zorgafhankelijk.
Wonen, 92% van de 75+ers woont zelfstandig, waarvan bijna de helft in een niet geschikte woonomgeving.

Gevolgen

Kortom, dubbele vergrijzing, afname professionele zorg, onvoldoende geschikte woningen en onvoldoende mantelzorgers leidt tot langer thuis wonen en meer zelf organiseren.

Versterk je netwerk

Met een handig invulformulier werden aanwezigen gevraagd om na te gaan met wie zij allemaal contact hebben, hoe hun netwerk momenteel functioneert. Bijvoorbeeld wie doet de tuin, is er iemand die de financiën regelt, heb je hulp bij computer problemen is er iemand met een luisterend oor? Allemaal onderwerpen waar je nu al aan moet werken voordat je die daadwerkelijk nodig hebt.

Voorzorgcirkel

De voorzorgcirkel zou een oplossing kunnen bieden aan de toenemende zorg behoefte en de afnemende professionele hulp. Dit is een cirkel van mensen om u heen waar u een beroep op kunt doen als u praktische hulp nodig heeft of zelf hulp aan kunt bieden. Hiermee kunt u nu al ‘uit voorzorg’ mee aan de slag, zodat u zelf kunt zorgen voor een sterk sociaal netwerk. KBO-Brabant en Pantein ondersteunen inmiddels enkele Voorzorgcirkels in het Land van Cuijk. Interesse? Meld je aan bij KBO-Brabant, Pantein of vereniging ZorgSchakel Sint Hubert.

Gratis huistest

KBO-Brabant biedt een gratis huistest aan voor senioren. Uw woning wordt nagelopen op woongemak en veiligheid door het uitvoeren van huistests. Een opgeleide vrijwillige woonadviseur loopt op basis van een vragenlijst met bewoner de woning door. De bewoner ontvangt daarna een rapport met mogelijkheden. Uitgangspunt niet volledig levensloopbestendig, wel veilig, comfortabel en zo passend mogelijk blijven wonen

Aan de slag

De komende tijd gaat de ZorgSchakel aan de slag om te bekijken welke rol, ondersteuning en/of invulling zij hier aan kan geven. Dat kan ZorgSchakel niet alleen. Daar hebben wij ook andere partijen voor nodig.

De ZorgSchakel wil de bezoekers en presentatoren erg bedanken voor deelname aan de interactieve avond en hopen hiermee een zetje te hebben gegeven om nu al na te denken over je toekomst.