Rens Hubers ontmoet 'Tegenliggers' tijdens zijn wandelingen en fietstochten. Hij maakt een praatje met hen en zet ze op de foto. Wie zijn die tegenliggers? Dat is regelmatig te zien in deze rubriek.

Op een mooie zomerzondag is Ahmad (60) in zijn volkstuin in de Schettering aan het werk. Die volkstuin heeft hij sinds 4 jaar en hij is 5 jaar geleden vanuit Syrië naar Nederland gekomen. Ik complimenteer Ahmad dat hij de Nederlandse taal al zo goed spreekt. Hij zegt dat hij dat leert omdat hij veel onder Nederlanders is, hier in de volkstuin, maar ook in Verdeliet Wereldtuinen in Cuijk waar Ahmad 3 halve dagen vrijwilligerswerk doet. Hij volgt een cursus Nederlands in Boxmeer en ook nog een studie Arabische beschaving.
Hij vindt het belangrijk om goed Nederlands te spreken want hij wil hier in Nederland de mensen ook graag vertellen over de cultuur waar hij vandaan komt.
Ahmad is opgeleid als landbouwingenieur. Hij heeft momenteel nog geen betaalde baan maar dat zou hij wel graag willen.
Ahmad plukt wat mooie bladeren van zijn snijbieten af en die mag ik meenemen.

Rens Hubers