Sinds 13 juli geldt een nieuwe vergoeding voor het inzamelen van oud papier door verenigingen in het Land van Cuijk. De gemeenteraad ging 7 juli akkoord met de nieuwe verordening waarin verenigingen een vaste prijs per ton oud papier ontvangen. Hierdoor zijn de verenigingen, ook als de papierprijs laag is of de inzamelkosten hoog zijn, verzekerd van vaste opbrengsten.

Wethouder David Sölez: “Verenigingen zijn vaak al jarenlang betrokken bij de inzameling van oud papier in de gemeente Land van Cuijk. De inzamelkosten voor 2022 zijn helaas zo gestegen dat sommige verenigingen geen tot weinig opbrengsten aan de inzameling zouden overhouden als de geldende regeling gehanteerd zou worden. Daarom kozen we voor een nieuw, toekomstbestendig vergoedingssysteem”.

Tot nog toe was de basis van de vergoedingsregeling de marktwaarde van het oud papier minus de inzamelkosten per ton. Als de opbrengst van papier laag is, of de kosten stijgen, werd de vergoeding dus lager. Voor de continuïteit van de papierinzameling is van 1 januari 2022 tot aan inwerkingtreding van de nieuwe verordening gewerkt met een tijdelijke overbruggingsregeling. Het uitgangspunt voor de nieuwe verordening is tot en met 31 december 2022 een vaste netto inzamelvergoeding van 50% van de bruto opbrengst, met een minimum van € 50,- per ton en een maximum van € 70,- per ton oud papier.

Vanaf 1 januari 2023 wordt dit een vaste inzamelvergoeding van € 50,- per ton. Hierdoor zijn de verenigingen zeker van vaste opbrengsten en kan de continuïteit van de inzameling ook beter bewaakt worden.

Podcast

Beluister een (telefonisch) interview over dit onderwerp met de verantwoordelijk wethouder in De Neije Krant Podcast. Deze is te vinden bij alle podcastproviders en in de rubriek Podcast op www.inmill.nl.