Nu is het weer bijna 20 juli 2022 en bestaat het klooster 50 jaar. Het 50 jarig bestaan wordt op zaterdag 23 juli gevierd en alle bekende van het klooster, waarvan nog contactgegevens beschikbaar waren, zijn benaderd en uitgenodigd. De naamdag van de Heilige Profeet Elias is op 20 juli.

Wanneer we iemand zijn vergeten of u hebt belangstelling, dan bent u van harte welkom op zaterdag 23 juli 2022. De Uren beginnen om 10:00 uur en de Liturgie voorgegaan door Metropoliet Athenagoras begint om 10:30. Hierna is er nog onder het genot van wat te drinken en te eten (agapen) een gezellig samen zijn waar verhalen uit de vervlogen tijd kunnen worden opgehaald.

In het kort de geschiedenis van het klooster, zie de website voor een uitgebreide versie.

De skite (een leef- en werkgemeenschap van orthodoxe monniken) van de H. Profeet Elias te Sint Hubert, een kerkdorp in de gemeente Land van Cuijk (voorheen gemeente Mill) in de provincie Noord-Brabant, is gesticht in 1972 door Archimandriet Pachom (van Neerven) (1935 - 2007).

Geboren als katholieke Brabander, wilde hij al vanaf zijn kinderjaren kloosterling worden. In 1962 deed hij een eerste poging in Frankrijk, waar hij al snel ontdekte dat de Franse religieuze sfeer en haar jargon hem wel altijd vreemd zouden blijven. Hij was Nederlander en wilde in Nederland blijven, ook geestelijk. Als katholiek volgde hij natuurlijk de gebeurtenissen van het tweede Vaticaanse Concilie op de voet. Door zijn interesse voor het monnikenlevcn en de liturgische beweging van de jaren vijftig voorbereid, leerde hij tijdens zijn studie in Nijmegen de Orthodoxie kennen en waarderen.

Toen in 1970 de ouders van broeder Pachom overleden, kwamen er financiële middelen waarmee hij in 1972 - met de zegen van bisschop Dionyssios van Rotterdam (overleden in 1976) - de skite van de H. Elias stichtte. Dit was 20 juli 1972.

Broeder Pachom wilde graag ergens in Brabant wonen; het was de makelaar, die hem naar Sint Hubert bracht. Het huis werd gekocht en verbouwd, de kerk werd ingericht en met Kerstmis 1972 kwam aartspriester Jan Haveman er de eerste liturgie celebreren.

In 2006 nam Hieromonnik (Vader) Boris (Chapchal) zijn intrek in het klooster en heeft, na het overlijden van Archimadriet Pachom in 2007, de leiding van het klooster overgenomen.

Hieromonnik Boris was heel actief in het vereningingsleven van St.Hubert. Denk hierbij aan de fanfare, ondersteuning op de basisschool, de jaarlijkse uitvoering van de musical, het gilde waar hij deken van was en het dweilorkest. Ook was hij ieder jaar aanwezig op het Orthodoxe jongerkamp.

Op 5 september 2021 is Archimandriet Boris overleden in het ziekenhuis van Boxmeer.