Gemeente Land van Cuijk en waterschap Aa en Maas werken samen aan een klimaatproof Land van Cuijk. Dit doen ze onder andere door scholen te stimuleren om hun veelal grijze schoolpleinen om te toveren tot groenblauwe schoolpleinen. Op deze schoolpleinen zijn minder stenen, er is minder hitte door meer groen, er zijn meer natuurlijke speeltoestellen en er zijn voorzieningen om regenwater sneller af te voeren en liefst ook hergebruiken. In Brabant zijn al ruim 250 groenblauwe schoolpleinen.

Groenblauwe schoolpleinen zorgen voor 90% meer buiten spelen en leren!

Uit onderzoek naar groenblauwe schoolpleinen in Brabant blijkt dat er 90% meer buiten wordt gespeeld en geleerd, er 60% meer insecten zijn op zo’n schoolplein, er 50% minder wateroverlast is, 45% meer schaduw en er wordt 86% meer bewogen door de kinderen. Allemaal voordelen dus: voor de school, kinderen en hun ouders. Elke school die dit leest zal overtuigd zijn dat een groenblauw schoolplein, HET schoolplein van de toekomst is. Scholen die hier nog niet aan werken hoeven het wiel niet zelf uit te vinden. Er zijn al heel veel scholen die ervaring hebben opgedaan en dit graag delen. Daarom werd er vrijdag 8 juli een inspiratiebijeenkomst georganiseerd over groenblauwe schoolpleinen door het projectteam Klimaatbestendig Land van Cuijk.

Inspiratiebijeenkomst en film over groenblauwe schoolpleinen

De inspiratiebijeenkomst vond plaats in Onze Bouwsteen in Beugen, een school die al een deel van het schoolplein vergroend heeft en deze zomer het project afrondt. Tijdens de bijeenkomst werden scholen geïnspireerd door collega scholen die al ervaring opgedaan hebben met de omvorming naar groenblauwe schoolpleinen. Dagvoorzitter wethouder Antoinette Maas van gemeente Land van Cuijk liet scholen vertellen wat hun ervaringen waren.
IVN gaf een presentatie over de ervaringen in het hele land en liet inspirerende voorbeelden zien van enkele groenblauwe schoolpleinen. Ook werd een film gelanceerd die gemaakt is over dit thema. In deze film vertellen scholen, maar vooral de schoolkinderen, over hun ervaringen met het nieuwe schoolplein.

Wethouder Antoinette Maas is enthousiast over dit project dat bijdraagt aan de gezondheid van kinderen en aan een klimaatproof Land van Cuijk: “Complimenten aan alle scholen die met
veel tijd en energie gewerkt hebben om hun schoolplein om te bouwen naar een groenblauw schoolplein. In de huidige tijd is het lastig om hier tijd voor te maken, naast alle andere heel belangrijke taken. Toch zijn er al veel scholen die een groenblauw schoolplein hebben. Ik heb hier enorm veel waardering voor. De groenblauwe schoolpleinen zijn een belangrijk onderdeel van het project Klimaatbestendig Land van Cuijk waarin we de regio klimaatproof proberen te maken. Bovendien slaan we nu twee vliegen in één klap, want de groenblauwe schoolpleinen zorgen er ook voor dat kinderen meer bewegen”.

Verder riep wethouder Maas scholen op vooral te investeren in groenblauwe schoolpleinen. De Provincie draagt hier met subsidies graag een deel aan bij.

Iedereen kan vergroenen: ook jij!

Groen is belangrijk voor iedereen. Ook jij kunt vergroenen. Bijvoorbeeld door wat tegels uit de tuin te halen en hier planten of bomen te plaatsen. Meer groen is goed voor je gezondheid en de biodiversiteit. Bovendien zorgt het voor minder hitte, ook fijn. Meer informatie over hoe je kunt vergroenen en over de groenblauwe schoolpleinen staat op www.gemeentelandvancuijk.nl/klimaatbestendig-land-van-cuijk. Hier vind je ook de film over groenblauwe schoolpleinen.