Met ingang van de maand augustus wordt het groente-, fruit- en tuinafval (GFT) in de gemeente Land van Cuijk tot nader bericht eenmaal per twee weken opgehaald. Tot nu toe werd dat in de zomermaanden iedere week gedaan. Echter door krapte op de arbeidsmarkt en personeel dat ziek is, zegt de afvalinzamelaar, Van Kaathoven, niet anders te kunnen.

Wat betekent dit?

  • De groene container voor GFT wordt om de veertien dagen geleegd.
  • De frequentie van het inzamelen van het Plastic, Blik en Drankkartons blijft hetzelfde, eens in de twee weken.
  • De frequentie van het inzamelen van het restafval (blauwe tariefzak) blijft hetzelfde, eens in de vier weken.
  • Hebt u een afvalkalender gedownload van onze website dan is die niet meer geldig. De nieuwe kalender is te downloaden via www.gemeentelandvancuijk.nl/afvalkalender.
  • Blijf de gemeentelijke informatiekanalen (de gemeentepagina maar ook onze website en social media) in de gaten houden voor wijzigingen bij de afvalinzameling.

Tip. Download DeAfvalapp.

DeAfvalApp bevat de inzameldagen, informatie over de verschillende afvalsoorten, adressen van milieustraten en telefoonnummers. Als u uw postcode en huisnummer invoert, krijgt u de afvalkalender van uw buurt of wijk. U kunt ook de inzameldagen koppelen aan uw agenda op uw smartphone of tablet en ervoor kiezen de avond of ochtend ervoor een herinnering (notificatie) te krijgen. Met push-berichten kunnen we u via de app ook snel bereiken bij bijzonderheden op het gebied van de afvalinzameling. DeAfvalApp is gratis. Download hem via de AppStore of Google Play Store onder DeAfvalApp. DeAfvalApp kunt u ook raadplegen via www.deafvalapp.nl.