Door Elly Meijnders - Voor de Werkgroep Preventie van het Lokaal Beraad Ouderenbeleid heb ik o.a. interviews onder het motto “Oog voor elkaar” met mensen die iets betekenen en doen voor de senioren in de gemeente Land van Cuijk.

Zo ook Anco Bloemendal, een duizendpoot die, zoals hij zelf zegt: “simpelweg teveel doet”. Ik word begroet door twee reuzegrote honden, die Anco kordaat hun plaats wijst. Ze beslaan twee banken in de woonkamer. 

Anco begint: “Ik weet dat er vragen leven over het waarom van het oprichten van een Welzijn Ouderen Land van Cuijk. Ik ben bestuurslid en vice voorzitter van Welzijn Ouderen Mill (vroeger SWOM) en secretaris van Welzijn Ouderen Land van Cuijk. De laatste functie doe ik tijdelijk. We vinden dat dit eigenlijk een onafhankelijk bestuur van welzijnsorganisaties moet worden. Wij bereiden die weg nu voor. We proberen te zoeken naar mensen met een frisse blik uit alle bestaande welzijnsorganisaties. De organisatie die daar uit voortvloeit moet autonoom blijven, onafhankelijk. Wij gaan ons niet bemoeien met de activiteiten die zij gaan organiseren”, zegt Anco vastbesloten.  

Maar nu heb ik nog geen antwoord op het waarom van deze organisatie, Anco.

Anco geeft mij een kop thee en lacht naar me. “Dat is heel eenvoudig. De gemeente Land van Cuijk wil met 1 organisatie te doen hebben als het gaat om subsidieverstrekking. Wij ontvangen een totaalbedrag en gaan dan zorgdragen dat het bedrag eerlijk verdeeld wordt onder de welzijnsorganisaties. Wij vergaderen in Mill, dat scheelt geld en vindt iedereen heel praktisch. Kijk Elly, als een oudere in Grave wil gaan countrydansen, dan moet iemand in Boxmeer hetzelfde betalen. Het is schrijnend als iemand ver over de 100 Euro betaalt, terwijl dat in een andere gemeente beduidend minder is”. 

Hoe gaan jullie dat in ’s hemelsnaam oplossen, dat is een gigantische administratie? 

“Dat is ook een enorme klus. Wij zijn aan het inventariseren wat allemaal gelijk gesteld moet worden. Eén van de bestuursleden heeft een lijst opgesteld van 48 pagina’s met alle activiteiten en diensten van alle 5 welzijnsorganisaties. Wij bestoken wethouder Willy Hendriks ermee dat zij er iets aan moet gaan doen. Wij hebben vorige week een actieplan en begroting voor 2023 ingediend om al een stuk van die gelijktrekking te kunnen realiseren. Of dat gaat lukken weten we nog niet. De 5 penningmeesters zijn hiermee bezig. En we willen nu dat alle p.r.- en redactie uitingen naar buiten gelijkluidend gaan worden. De logo’s zijn nu alleen onderscheidend door de kleur, de vormgeving is hetzelfde”. 

Je ziet er voldaan uit, Anco. Wie houdt er toezicht op jullie werk, jullie uitvoering van beleid? 

“Wij hebben twee weken geleden een themadag gehad met 40 organisaties met als titel “Prettig ouder worden in het Land van Cuijk, hoe doen wij dat?”. De uitkomst van de themadag zal door de regiegroep in een nieuwe beleidsnota welzijn ouderen worden verwerkt. Als de wethouder en de gemeente zich hierin kunnen vinden, gaan ze mee. Het wordt geen zwaar dik boekwerk, hooguit 5 tot 7 pagina’s. Deadline is september 2023, de begroting nemen wij erin mee. 

Wat vind je leuk aan dit werk, Anco? 

Anco klinkt beslist: “Ik vind het leuk om iets voor mensen te doen en iets voor het Land van Cuijk te betekenen. Ik kan daarvoor mijn kennis en kunde die ik in mijn leven heb opgedaan voor inzetten”. 

Volgende week kunt u lezen hoe Anco zich nog meer inzet als vrijwilliger. En wat u daaraan heeft en mee kunt doen.