De inzet van vrijwilligers is erg belangrijk voor een bloeiend verenigingsleven, bruisende evenementen en zorgzame kernen.

De gemeente vindt het belangrijk om inwoners die zich inzetten voor de samenleving te waarderen. Daarom komen er drie varianten van de gemeentelijke onderscheiding: de Ereburger van Land van Cuijk, de Land van Cuijk penning en de stads- of dorpspenning. De nieuwe onderscheidingen vervangen de onderscheidingen die we kenden in de voormalige gemeenten. 

Het verschil tussen de drie categorieën zit hem in de bijdrage die de ontvanger levert voor zijn/haar dorp, stad en/of vereniging en wat de impact en de uitstraling hiervan is op de kern of de gemeente in zijn geheel. Deze verschillende categorieën maken het mogelijk om bijdrages van verschillende omvang te waarderen. 

Sport- en cultuurprijs

Naast deze onderscheidingen volgt er later dit jaar nog een voorstel voor prestatierijzen als de sport- en cultuurprijs. Hiervoor wordt nog gewerkt aan een nieuwe opzet. 

Procedure

Het nieuwe stelsel wordt officieel vastgelegd in een zogenaamde verordening. Vaststellen van een verordening is de bevoegdheid van de gemeenteraad. Het voorstel wordt daarom op de agenda van de raadsvergadering van 8 december opgenomen. Als de raad akkoord is gegaan, dan kan iedereen kandidaten voordragen. Een voorstelformulier en verdere informatie komt dan op de gemeentelijke website te staan.