Rens Hubers ontmoet 'Tegenliggers' tijdens zijn wandelingen en fietstochten. Hij maakt een praatje met hen en zet ze op de foto. Wie zijn die tegenliggers? Dat is regelmatig te zien in deze rubriek.

Het is al begin november maar op een bankje bij kasteel Tongelaar zitten Peter en Toos Goossens lekker in het zonnetje te picknicken. "Ja, hier zitten we wel vaker", zegt Toos.

Toos is een dochter van Tien en Cato Lamers, die aan de Roijendijk woonden. Peter zijn ouderlijk huis staat aan de Broekkant in Beers, beter bekend als de Tienmorgen.

Na hun huwelijk zijn Toos en Peter eerst in Beers gaan wonen, en vijf jaar later zijn ze verhuisd naar Lieshout, waar ze gewoond hebben tot 2019. "Toen zijn we naar Mill verhuisd want we wilden toch weer graag dichter bij onze familie zijn", zegt Toos. Ze wonen nu samen met hun dochter aan de Stationstraat. "En onze kleindochter komt binnenkort in de Spoorstraat wonen", zegt Peter.

Peter heeft tot zijn pensioen gewerkt voor het Nederlands Rundvee Syndicaat als inspecteur in de buitendienst. "Een unieke baan in de veeverbetering, want die zijn er maar 17 voor heel Nederland", lacht hij.

Toos en Peter doen beiden vrijwilligerswerk bij de Ladder, waar ze regelmatig met de bewoners gaan wandelen.

Toos is ook actief met het verzorgen van de lunch in de Huiskamer van de Wester en Peter is actief bij Myllesheem.

In Lieshout komen ze nog steeds bij een nu 86-jarige hulpbehoevende vrouw. Peter en Toos bezoeken haar al heel lang, "en dat blijven we doen", zeggen ze.

Rens Hubers