Gisterenavond (17 november) werd een beeldvormende vergadering gehouden rond het integraal huisvestingsplan voor scholen (IHP) van de gemeente Land van Cuijk. Hierbij konden alle betrokkenen en geïnteresseerden vragen stellen aan o.a. wethouder Joost Hendriks, een ambtenaar van de gemeente en rectoren van het Merletcollege en Metameer.

Veel vragen waren er over het door het bestuur van Ons Middelbaar Onderwijs (OMO) voorgenomen besluit het Merletcollege in Mill te sluiten. Ook de ouders uit de werkgroep ‘Red het Merlet’ en een bestuurslid van de Dorpsraad Mill waren hierbij aanwezig, stelden vragen en gaven hun mening.

Diverse aanwezige gemeenteraadsleden hadden veel moeite met het IHP en over hun beperkte rol in dit alles. Schoolbesturen zijn wettelijk gezien namelijk beslissingsbevoegd over het schoolbeleid, de gemeente gaat over de schoolgebouwen. Raadsleden gaven wel aan dat men eerder betrokken had willen worden bij het opstellen van voorwaarden om te komen tot het IHP. Omdat OMO al snel een definitief besluit zal nemen over het sluiten van de school in Mill, vroegen raadsleden aan de rectoren om dat besluit uit te stellen tot naar de raadsvergadering van 8 december. De rectoren gaven aan dit door te geven aan het OMO-bestuur, waar het Merletcollege en Metameer onder vallen. 

Raadsleden Mariella Bastiaans van Liberaal Land van Cuijk en Arjan Breijers van het CDA zette vraagtekens bij de gevolgde procedure door OMO rond het voorgenomen besluit de vestiging in Mill te sluiten. In hun beleving waren ouders namelijk niet allemaal geraadpleegd wat volgens hen wettelijk gezien wel had moeten gebeuren. Breijers gaf aan te verwachten dat naar aanleiding hiervan de werkgroep ‘Red het Merlet’ sterk zou staan als men dit juridisch aan zou vechten.

Zie voor regels en wetgeving rond raadpleging ouders bij o.a. sluiten en inkrimpen van scholen: https://voo.nl/kennisbank/medezeggenschap-in-de-praktijk/ouderraadpleging

Donderdagavond 1 december staat er bij de gemeente Land van Cuijk een commissievergadering rond het IHP op de agenda waarna de gemeenteraad op donderdagavond 8 december een besluit zal nemen.