Foto's: Cockie Kremers

De initiatiefnemers van de petitie ‘Red het Merlet’ hebben enorm hun best gedaan. Naast o.a. een online petitie, posters voor ramen en het vragen van aandacht via media lieten zij zich tijdens de door de Dorpsraad Mill georganiseerde informatie- en discussieavond afgelopen maandag ook goed horen.

Maar ondanks dit alles ziet het er naar uit dat het voorgenomen besluit om het Merletcollege in Mill te sluiten, binnenkort een definitief besluit zal zijn. Jos Kusters, bestuursvoorzitter van Ons Middelbaar Onderwijs waar het Merletcollege deel van uitmaakt, had wel veel waardering voor het initiatief vanuit de ouders en de 1000 handtekeningen en reacties die hem werden aangeboden.

Maar de meeste aanwezigen in de goedgevulde theaterzaal van Myllesweerd hadden wellicht op meer gehoopt. Bevlogen reacties van Paul Moors en Tonny Theunissen als voormalig docenten van het Merletcollege mochten niet baten. Tijdens soms emotionele reacties van ouders in de zaal en Linda Broeks (mede initiatiefneemster ‘Red het Merlet’) op het podium over het gevaar dat kinderen met een rugzakje gaan verzuipen in grote schoolgebouwen met meer dan 1000 leerlingen, was er volop applaus. Rectoren Iedje Heere van het Merletcollege en Berita Cornelissen van Metameer gaven aan dat er ook kleinschalige oplossingen te bedenken zijn in Cuijk en dat men hierover graag in gesprek gaat met ouders.

Wethouder Joost Hendriks, die onderwijs in zijn portefeuille heeft, lichtte nogmaals toe dat de gemeente weinig kan doen aan het sluiten van het Merletcollege in Mill omdat dit wettelijk gezien een bevoegdheid van het schoolbestuur is. In zijn reactie gaf hij tevens aan dat het gemeentebestuur van de voormalige gemeente Mill en Sint Hubert wel al enkele jaren op de hoogte was van deze plannen. Dit verraste de aanwezige gemeenteraadsleden van de voormalige gemeente Mill die nu raadslid zijn in de gemeente Land van Cuijk. Voor hen was het een verrassing dat het Merletcollege in Mill de deuren gaat sluiten. Op 8 december praat de gemeenteraad over het huisvestingsplan van scholen in het Land van Cuijk waarbij de sluiting van het Merletcollege en Metameer en de betrokkenheid van de gemeente ongetwijfeld nog bediscussieerd zullen worden.

Wanneer het definitieve besluit door OMO genomen gaat worden en wanneer het Merletcollege in Mill precies de deuren zal sluiten, bleef onduidelijk. Iedje Heere gaf aan dat leerlingen die nu op het Merletcollege in Mill zitten de school af kunnen maken. Maar hoe dat er in de praktijk uit zal zien als er bijvoorbeeld nog maar 1 leerjaar in het schoolgebouw les zou krijgen, werd niet duidelijk.