Op het moment van uitgave van deze krant is de beslissing door het bestuur van OMO waarschijnlijk al genomen: de vestiging Mill van het Merletcollege wordt binnen enkele jaren gesloten.

Maar ze noemen het anders: “Verplaatsing van de vestiging Mill”. Schandalig! De leerlingen moeten zich gaan verplaatsen. De meest kwetsbare leerlingen van onze maatschappij, de leerlingen waarvan onze ministers van onderwijs zeggen keihard op in te willen zetten: “want anders komt de maatschappij stil te staan”. OMO heeft daar geen boodschap aan. Het Merletcollege en OMO kijken naar de cijfers die in Cuijk al heel lang heel slecht zijn en in Mill en Grave in de toekomst. En komen met slechts één oplossing: Mill sluiten! Dan kunnen we mooi de leerlingen verdelen over de vestigingen Grave en Cuijk.  Daarmee zou het onderwijs op deze vestigingen eindelijk betaalbaar worden. Maar die verdeling van kinderen, 200 naar Cuijk en 100 naar Grave, is een complete misrekening. Op papier leuk, maar in werkelijkheid gaat dat niet gebeuren. Naast de geografische ligging heeft dat ook te maken met de sympathie voor deze vestigingen. De toekomst zal dat uitwijzen, maar dan is het leed geleden voor al die kinderen, ouders en regio en niet meer terug te draaien. Verschrikkelijk!

Ondertussen wordt het grote plan ondersteund door het College van onze Gemeente Land van Cuijk en enkele andere partijen zoals o.a. de Industriële Kring. Zij allen hopen daarbij ook op een stimulans voor het technisch beroepsonderwijs in Cuijk en Boxmeer. Dat is te snappen, maar dat je daarvoor een fantastische school, één van de beste van Nederland, moet sluiten is bijzonder, onnodig en onacceptabel. Daarnaast doen het Merletcollege Cuijk en Elzendaal Boxmeer zich nu ineens voor als grote promotors van techniekonderwijs, terwijl zij hun VMBO-afdelingen consequent MAVO’s noemen en sinds de invoering van het VMBO in 1999 (!) nog nooit een VMBO-G-afdeling hebben gehad. Een totale minachting van VMBO-onderwijs, VMBO-leerlingen en hun ouders. En eigenlijk van  het “werken met de handjes”! 

Maar de Merlettrein dendert voort. En die laat zich niet stoppen door een herfstblad of een tijdelijke sneeuwstorm. Zelfs de vele kinderen die onder die trein komen interesseert de hoge heren en dames beslissers niks. Als de cijfers maar kloppen! In een gesprek met onze wethouder van Onderwijs Joost Hendriks afgelopen maandag heb ik dat weer aan den lijve ondervonden. Getallen en geld is het enige waar het op aan komt en die worden ook nog niet volledig en correct weergegeven als ze nadelig zijn voor het grote plan. Over kwetsbare kinderen wordt niet gesproken. Daar heeft hij ook geen idee van. Die worden over één kam geschoren met onze “toppertjes” van HAVO en VWO. Ernstig! 

Naar mijn mening is er nog slechts één geleding die een wissel kan verzetten: onze gemeenteraadsleden. Hierbij wil ik dan ook een beroep doen op hun verantwoordelijkheid, ook voor de regio Mill. U hebt de mogelijkheid om dit waanzinnige plan af te keuren door tegen het IHP-plan te stemmen op de paragrafen aangaande het Merletcollege Mill. Laat zien dat U niet alleen in de gemeenteraad ZIT maar ook iets DOET.

Van mij hoeft er geen enkele school dicht, niet in Cuijk, niet in Grave, maar zeker ook niet in Mill. Zet die trein stil en probeer hem naar een ander spoor te leiden. Niet voor mij, maar in het belang van onze kinderen en kleinkinderen. Die verdienen alle aandacht, ook de wat minder sterke!

Tonny Theunissen