“U gaat enkel over een stapel stenen”! Deze boodschap kregen wij donderdagavond 17 november te horen. Menig lid van onze gemeenteraad vindt dit toch wel erg kort door de bocht.

Wij zijn volksvertegenwoordigers met daarnaast een kaderstellende en controlerende rol. Toch mogen wij enkel besluiten over een stapel stenen en de bijbehorende kosten van minimaal 40 miljoen voor de huisvesting van het voortgezet onderwijs. 

Stenen! Dus niet over kleinschalig onderwijs! Niet over kinderen die willen leren en groeien in een fijne, vertrouwde, kleinschalige en veilige omgeving. Ook gaan we niet over het besluit en het proces van het verplaatsen van een “Excellente” en “Super” school met een slagingspercentage van 100%, naar een nog onbekende plek in Cuijk.

In het proces zijn wij als raad geheel niet in de gelegenheid gesteld om vooraf kaders en voorwaarden mee te geven. En u worden we geconfronteerd met sluiting van de school in Mill en de wens tot het creëren van schoolfabrieken van ca. 1400 leerlingen met aparte deuren en ingangen. Dit terwijl wij het van allergrootste belang vinden dat er een goede geografische spreiding van onderwijs is in onze gemeente. Dat kan ook, want cijfers liegen niet! De cijfers laten zien, dat er na de kleine dip er weer een grote aanwas aankomt! We zien groeiprognoses aan instroom tot 2040.

Als daarnaast de school wordt verbouwd tot een mooi nieuw fris schoolgebouw, zal deze groei zeker nog groter zijn! Tevens vormt dit een mooie kans voor dubbelgebruik van functies: een nieuwe school in combinatie met een nieuwe sporthal. Dit alles gelegen in de directe nabijheid van de 2 basisscholen, kindcentra, schoolbieb, bso, en niet te vergeten in directe nabijheid van de sportvelden en sportclubs. Dit alles biedt de kinderen een fijne vertrouwde kleinschalige school in een mooie groene veilige schoolomgeving met voldoende ruimte.

Zo mooi kan het zijn! Deze kans ligt nu voor het grijpen. We maken nu de keuze met het IHP voor de komende decennia voor de toekomst van het onderwijs in onze gemeente.
En waar het natuurlijk echt om draait zijn de kinderen en vmbo leerlingen uit Mill en omgeving. Merlet Mill heeft de grootste groep vmbo leerlingen van het Land van Cuijk. Toch moet Merlet Mill sluiten. Snap jij het nog? Hier worden de leerlingen opgeleid voor de arbeidskrachten waar we een dringend tekort aan hebben en waar de bedrijven in Mill en omgeving om zitten te springen. Juist deze groep leerlingen willen wij laten groeien op een fijne, betrokken, kleinschalige school, zodat zij met vertrouwen kunnen groeien, stap voor stap, richting hun toekomst!  

Sinds bekend werd dat Merlet Mill gaat sluiten hebben we continu het proces gevolgd en daar diverse vragen over gesteld. Wij vinden het onze taak, wanneer wij vele verontruste signalen ontvangen van ouders, docenten, leerlingen, basisscholen, dorpsraden en ondernemers, om deze signalen te duiden en te onderzoeken. We
missen scenario’s en een zorgvuldige afweging. Het lijkt alsof er slechts één scenario is, waarbij later argumenten zijn verzameld.  Ook zetten wij vraagtekens bij het proces van medezeggenschap en de rol die de MR heeft mogen pakken. En dat is spijtig.

Al worstelend met onze rol bleek dat er meer collega raadsleden met ons mee wilden denken. En zo is er een unieke en brede werkgroep ontstaan. In die raadswerkgroep gaat het niet over partijen, fracties en van welke kleur je bent. Nee, overstijgend daaraan denken we gezamenlijk in kansen en vormen we een kleurrijk geheel! We bespreken waar we wèl invloed op kunnen uitoefenen. Welke scenario’s en mogelijkheden er wèl zijn. En we laten ons hierin extern ondersteunen door deskundigen op het gebied van onderwijs. Wij denken immers graag in kansen en mogelijkheden wat wèl kan.

Sluiting van Merlet Mill? Wat ons betreft nog geen gelopen race!

Mariëlla Bastiaans en Moniek van den Elzen, Raadsleden gemeente Land van Cuijk