Donderdagavond 8 december stond het integraal huisvestingsplan (IHP) op de agenda van de gemeenteraad in het Land van Cuijk. Tijdens de behandeling hiervan worstelden bijna alle partijen met dit voorstel. Dit vooral door het voorgenomen besluit van Ons Middelbaar Onderwijs (OMO) om het Merletcollege in Mill te sluiten.

Gemeenteraadsleden voelden zich net als veel ouders overvallen door dat voornemen, men voelde zich als raadslid voor het blok gezet en was bang dat men door het vaststellen van het IHP geen inspraak meer had rond huisvesting van scholen en de daarvoor beschikbare budgetten. Uiteindelijk werd het IHP vastgesteld met uitzondering van een aantal paragrafen rond Voortgezet Onderwijs. Onduidelijk bleef echter wat dit in de praktijk gaat betekenen.

Wat wel duidelijk was, was de teleurgestelde sfeer in de raadszaal bij zowel veel raadsleden als publiek. Men had duidelijk meer begrip en medewerking verwacht van zowel OMO als verantwoordelijk wethouder Joost Hendriks (CDA). Onderwijs dichtbij huis is een van de zaken die in het IHP staan, raadsleden vonden 13 kilometer fietsen vanuit Mill naar het Merletcollege in Mill niet echt dichtbij. Hendriks bleef herhalen dat de gemeente niet gaat over locaties of het openhouden of sluiten van scholen, hiervoor zijn schoolbesturen verantwoordelijk. De gemeente is verantwoordelijk voor de realisatie en onderhoud van schoolgebouwen en het bekostigen daarvan.

De gemeenteraad wil dat OMO het definitieve besluit om het Merlet in Mill te sluiten nog uit gaat stellen. Dit staat voor komende dinsdag 13 december in de planning. De gemeenteraad wil namelijk met OMO overleggen over alternatieven. Wethouder Hendriks gaf aan dit verzoek over te brengen, maar kon niet garanderen dat OMO aan dit verzoek gehoor zal geven.