Bij de gemeente komen steeds vaker vragen binnen over fietsen die verdwenen zijn. Als jouw fiets gestolen is, doe je natuurlijk gewoon aangifte bij de politie.

Maar als jouw fiets langere tijd op een bepaalde plek heeft gestaan - waarbij de indruk kon worden gewekt dat het om een achtergelaten fiets gaat - dan is deze misschien verwijderd door de gemeentelijke Boa’s. Op basis van artikel 2.51 van de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) worden deze zogenaamde ‘weesfietsen’ na vier weken verwijderd. Denk jij dat jouw fiets als weesfiets is verwijderd? Neem dan telefonisch contact op met de gemeente of meldt dit via de gemeentelijke website.

Melding doen

De gemeentelijke Boa’s (Buitengewoon Opsporingsambtenaren) controleren regelmatig of fietsen (maar ook snorfietsen, bromfietsen, solexen en scooters) niet te lang op een bepaalde plek staan en daarom als achtergelaten ‘weesfiets’ (ook wel wrak- of zwerffiets genoemd) kunnen worden beschouwd. Deze fietsen zorgen voor een rommelig straatbeeld; iets wat we met z’n allen willen voorkomen. Wordt dit geconstateerd, dan verwijderen de Boa’s deze fiets na vier weken. Een verwaarloosde (wrak)fiets of een fiets die technisch in zeer slechte staat is, kan door de Boa’s direct worden verwijderd. Is dit volgens jou met jouw fiets gebeurd? Neem dan contact op met de gemeente via telefoonnummer 0485 854 000 of via https://www.gemeentelandvancuijk.nl/melding-over-de-buitenruimte (bij zo’n melding is een goede omschrijving van de verdwenen fiets en het vermelden van de datum van de verdwijning noodzakelijk; liefst ontvangen we ook een foto van de fiets). Doe als jouw fiets is gestolen snel aangifte. Dit zorgt er namelijk voor dat de Boa’s bij de controle direct zien dat het om een gestolen fiets gaat. Je krijgt jouw fiets dan sneller terug.

Locaties volgens de APV

Misschien is er in jouw geval dus op basis van artikel 2.51 van de APV (“Neerzetten van fietsen of bromfietsen”) gecontroleerd op weesfietsen. In dit APV-artikel wordt een weesfiets omschreven als een fiets “die door de eigenaar in de openbare ruimte zonder wezenlijke tijdsonderbreking langer dan vier is achtergelaten en waarvan kennelijk geen gebruik meer wordt gemaakt”. Verder is in artikel 2.51 te lezen dat het verboden is om een (wees-)fiets, een (brom-)fiets, solex, scooter of ander vergelijkbaar vervoermiddel langer dan 28 dagen te plaatsen of te laten staan op de volgende locaties: het terrein van de treinstations Boxmeer, Cuijk en Vierlingsbeek; het terrein van het busstation Grave; en binnen (het voetgangersgebied van) het centrum van Boxmeer, Cuijk en Grave (buiten de daarvoor bedoelde rekken en stallingen). Ten slotte wordt in artikel 2.51 aangegeven dat het verboden is om een voertuig dat in “onvoldoende staat van onderhoud of in een kennelijk verwaarloosde toestand is” op de weg te plaatsen.

Regelmatige controles

De gemeentelijke Boa’s schonen de hiervoor genoemde locaties minimaal twee keer per jaar op. Daarnaast ontvangt de gemeente ook meldingen van weesfietsen op andere locatie in de gemeente. Ook deze fietsen worden door de Boa’s beoordeeld. Gaat het om een weesfiets? Dan wordt deze door de Boa’s gelabeld en na een termijn van vier weken verwijderd. Vervolgens wordt de fiets gedurende 13 weken gestald. Er wordt bij aanvang en na deze 13 weken gecontroleerd of de betreffende fietsen geregistreerd staan als gestolen. Is dit het geval? Dan wordt dit aan de politie doorgegeven. Deze probeert dan contact op te nemen met de eigenaar van de fiets.

Termijn van 13 weken

Is jouw fiets als weesfiets verwijderd? Neem dan binnen 13 weken na de verwijdering contact op met de gemeente. Als je een bewijs van eigendom van de gestalde fiets kunt laten zien, dan kun je de fiets weer meenemen. De weesfietsen die dan nog niet zijn geclaimd, gaan naar een non-profit stichting. De medewerkers van deze stichting knappen de fietsen op en verkopen deze (voorzien van een sticker dat deze fiets is verkocht door de stichting).