Op donderdagavond 8 december jl. lag ter besluitvorming het Integraal Huisvestingsplan Onderwijs voor aan de gemeenteraad. Een huisvestingsplan waarin wij als raad, ondanks toezeggingen van de portefeuillehouder (Joost Hendriks) aan het begin van het jaar, geen kaders hebben kunnen aanbrengen.

Een afzonderlijke visie op het onderwijs in onze gemeente (zowel Primair- als Voortgezet Onderwijs) die aan het IHP ten grondslag zou hebben kunnen liggen, ontbreekt hierdoor. In het IHP lopen de visie van de gemeente en de visie van het schoolbestuur door elkaar, waarbij de visie van het schoolbestuur (welke vooral hamert op de kwaliteit van het onderwijs) de visie van de gemeente ondersneeuwt. Kwaliteit van onderwijs is natuurlijk belangrijk, maar om daar nu alle andere zaken, zoals onderwijs thuis nabij, aan de kant te schuiven gaat wel erg ver. Je kunt ook een combinatie van ambities nastreven.

Sinds op 11 oktober jl. de raad is geïnformeerd over de voorgenomen sluiting van het Merletcollege Mill, een excellente school met een uitstekend slagingspercentage en vanwege zijn kleinschaligheid erg in trek bij leerlingen van met name het VMBO, heeft de voorgenomen vaststelling van het IHP een zware lading gekregen, vooral bij de oud-raasleden van de voormalige gemeente Mill en Sint Hubert.

Op 31 oktober konden we middels een ingelaste raadsbijeenkomst aan een heel bataljon van schoolbestuurders vragen stellen. Duidelijk werd toen dat de zogenoemde verplaatsing van de school in Mill onderdeel is van een groter plan. Door de locatie in Mill te sluiten om de locaties in Grave en Cuijk overeind te houden, wil men ook de toestroom van leerlingen vanaf de andere kant van de Maas naar beide plaatsen faciliteren. Het bedrijfsleven (vooral in Cuijk en Boxmeer) is ook enthousiast, want zij zien ook kansen om toekomstige werknemers aan zich te binden middels o.a. stages. Aan de belangen van de ondernemers in Mill en omgeving, die ook zitten te springen om vakmensen, wordt hiermee geheel voorbijgegaan.

Dat dit alles mogelijk gemaakt moet worden door zo'n driehonderd leerlingen van Mill te verplaatsen naar de andere kant van de gemeente is een bittere pil. Vooral omdat er aan ons als gemeenteraad, ondanks herhaalde verzoeken hierom, géén door het schoolbestuur van OMO onderzochte scenario's zijn voorgelegd om de locatie in Mill te behouden. Het lijkt er op dat deze er niet zijn, terwijl men wel stelt álle mogelijke scenario's te hebben onderzocht. Tevens wordt er totaal voorbij gegaan aan wat dit voor de kinderen betekent. Thuis nabij onderwijs wordt voor de kinderen die in Mill naar Merlet gaan: ver van mijn bed onderwijs.

Vanuit de zijde van de ouders van de leerlingen van Merletcollege Mill bereiken ons signalen dat zij slechts de mededeling hebben ontvangen dat hun school ging sluiten en dat zij hierover zeker niet zijn geraadpleegd.

Bovenstaande leidt voor mij tot de conclusie dat het gehele proces om tot de totstandkoming van het IHP te komen niet zorgvuldig is doorlopen, zowel vanuit de gemeente als vanuit het OMO-bestuur.

Tot op het laatste moment heeft een groep raadsleden gezocht naar mogelijkheden om het besluit uit te stellen, meer grip op het doorlopen proces te krijgen, al zal het besluit van OMO om het Merlet College Mill te sluiten wellicht niet voorkomen kunnen worden, want daar gaat de gemeenteraad (helaas) niet over. Waar we wél over gaan zijn de maatschappelijke gevolgen die uit de sluiting van een school voortvloeien en daar vind ik ook wat van.

Uiteindelijk bleef er voor mij dan ook geen andere mogelijkheid over dan tégen het raadsvoorstel te stemmen. Om te zorgen dat de visie van het OMO bestuur géén onderdeel bleef uitmaken van het Integraal Huisvestingsplan heb ik wél voor de beide ingediende amendementen gestemd en ook de beide moties (die o.a. opriepen om met het bestuur van OMO gesprekken te voeren) heb ik ondersteund.

Francien van Berlicum
Raadslid Team Lokaal