Woensdagavond 4 januari waren zo’n 30 geïnteresseerden aanwezig bij een bijeenkomst rond het behouden van een VMBO-school in Mill. Deze werd door de Dorpsraad Mill georganiseerd na het bericht dat OMO (Ons Middelbaar Onderwijs) het Merletcollege in Mill gefaseerd af wil bouwen.

De aanwezigen waren zowel ouders, leerkrachten, raadsleden als inwoners die één ding gemeen hadden, kleinschalig VMBO-onderwijs behouden in Mill voor de gehele regio.

Uit de groep aanwezigen is een kleinere werkgroep samengesteld die binnen 4 weken diverse scenario’s uit gaat werken zodat een volgende stap gezet kan worden. Men is er van overtuigd dat een VMBO-school in Mill voor de hele regio haalbaar is omdat prognoses laten zien dat cijfers vanaf 2026 juist weer op gaan lopen qua potentiële leerlingen. Maar ook de vele reacties die ondertussen zijn ontvangen van ouders maakt dat dit burgerinitiatief is opgestart. Daarnaast hebben veel ouders aangegeven dat zij hun kinderen graag in een kleinschalige schoolomgeving het VMBO-onderwijs willen laten volgen. Voor veel kinderen blijkt in de praktijk de stap van het basisonderwijs naar het voortgezet onderwijs op (te) grote scholen niet goed uit te pakken. Een kleinschalige VMBO-school kan die veilige omgeving wel bieden.

Over 4 weken komt de groep opnieuw bij elkaar om de diverse opties te bespreken. Maar nu al roept het burgerinitiatief ouders van leerlingen van groep 7 en 8 op hun kinderen aan te melden als leerling voor het Merletcollege in Mill. Als dit leerlingenaantal namelijk op niveau blijft of mogelijk zelfs gaat toenemen, is het makkelijker om het VMBO-onderwijs in Mill voor leerlingen uit de hele regio te behouden. Het burgerinitiatief blijft ondertussen werken aan een alternatieve VMBO-school zodat deze operationeel is als het Merletcollege het onderwijs verplaatst naar hun andere vestigingen in het Land van Cuijk.