De nieuwe gemeente Land van Cuijk bestaat inmiddels een jaar. In gesprek met de in Wilbertoord wonende Mark Janssen, blikken we terug op zijn eerste jaar als wethouder en zijn visie op de nieuwe gemeente. Aan energie en enthousiasme en ideeën geen tekort, de eerste paar vragen leiden al tot uitgebreide antwoorden.

Hoe is uw eerste jaar als wethouder bevallen?

In één woord fantastisch! Het is en blijft eervol, dit ambt namens alle inwoners te mogen vervullen. Eerlijk gezegd hoefde ik niet lang te ‘wennen’, het voelde direct de eerste week goed. Deze baan kost veel vrije tijd, echter als actief lid bij diverse verenigingen en voor het werk als gemeenteraadslid, was ik ook al veel onderweg. Het voordeel is dat ik nu echt 100% kan focussen. Gelukkig vind ik het prachtig om te mogen doen, dus levert het vooral energie op.

U bent zeer positief, maar er zijn toch ook mindere momenten, dan kost het toch ook energie?

Iedereen heeft wel eens een mindere dag, maar eerlijk gezegd heb ik dit het afgelopen slechts een paar keer zo ervaren. Dat ging dan vooral over lastige inhoudelijke kwesties. Verder vind ik een probleem al snel een uitdaging en krijg ik er energie van om samen met andere mensen oplossingen te bedenken. Samen te puzzelen. 

En ja helaas is niet elke gewenste oplossing altijd mogelijk. Als ik bijvoorbeeld met een ondernemer aan tafel zit, raak ik vanzelf geïnspireerd door zijn of haar ideeën. Meedenken doe ik graag, maar oplossen is niet altijd een optie. Belangrijk vind ik dan vooral dat ‘de gemeente’ maximaal heeft meegedacht. En als het enigszins kan, dat we dan ondersteunen in het proces. 

Voldoende uitdagingen! Zoals de sluiting van diverse winkels en het Merlet in Mill en dan bijvoorbeeld de zorgen van de boeren. Hoe denkt u hierover?

Ja inderdaad, als samenleving, niet alleen als gemeente, staan we voor grote uitdagingen en veranderingen. We moeten wel opletten dat we niet alles aan ons gemeentelijk beleid koppelen. Uiteraard is het wel onze plicht in te spelen op de landelijke trends en ontwikkelingen. En uiteraard maken we waar mogelijk lokaal het verschil.

Zoals bekend kopen veel mensen hun producten in supermarkten en online. Gevolg is dat kleinere winkels zullen sluiten en door de ‘nieuwe’ marktmacht de prijs voor leveranciers verder onder druk komt te staan. Enkele jaren geleden was al bekend dat ongeveer 30% van de bestaande winkels zal sluiten, niet voor niets kiest de gemeente voortaan voor compacte winkelcentra en worden verschillende gebouwen getransformeerd tot woning. Achter iedere sluiting zit een persoonlijk verhaal, en vaak ook de nodige emoties. Het is belangrijk dat we hier met z’n allen oog voor blijven houden en waar mogelijk de juiste ondersteuning kunnen bieden. 

Daarom ben ik blij dat we in onze gemeente voor verschillende soorten ondernemers, bedrijfscontactfunctionarissen beschikbaar hebben. Mensen die met raad en daad bijstaan. Hierdoor komt de grote gemeente soms heel dichtbij. Bijvoorbeeld thuis aan de keukentafel. 

Vanuit mijn aandachtsgebied landbouw, worden op dit moment ook veel keukentafelgesprekken gehouden. Samen met de bedrijfscontactfunctionaris voor het buitengebied, bezoek ik persoonlijk iedere week een agrarische bedrijf. Door goed te luisteren probeer ik lokale beleidskeuzes zoveel mogelijk te laten aansluiten op de praktijk. Super leerzaam en vooral ook nuttig en interessant. Gelukkig wonen wij in een landelijke gemeente, met veel ruimte en draagvlak voor de agrarische sector. En terecht, want betaalbaar en veilig voedsel blijft strategisch belangrijk voor Nederland en Europa. 

Samen met deze ondernemers gaan we het komend jaar verder aan de slag. Onder andere om te kijken op welke manier kringlooplandbouw in onze gemeente zich verder kan ontwikkelen. Als grootste gemeente van Brabant, hebben we grote ambities op dit gebied. We gaan voor de juiste balans tussen gezond ondernemerschap, goede voeding en aandacht voor de natuur. 

Zo proberen we proefprojecten naar ons toe te trekken, denk hierbij aan bodembeheer, de overgang naar meer plantaardige eiwitten en bijvoorbeeld realtime metingen voor waterbeheer en / of fijnstof. Met zo’n goede lokale ondernemers gaat ons dat zeker lukken. Kijk qua innovatie maar eens naar Land van Cuijk Boert Bewust. Belangrijk hierbij is dat agrarische families het gevoel krijgen er niet alleen voor te staan, we zullen echt met alle sectoren, partijen en mensen, samen moeten werken aan een betere wereld. De boerenfamilies kunnen en hoeven dat niet alleen. 

Een uitgebreid antwoord hè? Het zijn ook grote thema’s van deze tijd, we besteden hier ook veel aandacht aan. 

En het Merlet?

Ja de sluiting in Mill is ook erg vervelend, niemand vind dat leuk. Maar we moeten ook eerlijk zijn. Mede door de vergrijzing, ook zo’n landelijke trend, en de vrije keuze van leerlingen, daalt het aantal leerlingen de komende tijd verder. Het schoolbestuur kiest voor kwalitatief goed onderwijs, goede klasindelingen met voldoende leraren per klas en voor goede samenwerking met de beste methoden, materialen en technieken. Inclusief optimale samenwerking met het bedrijfsleven en het MBO-onderwijs. Nogmaals een vervelend besluit. Vanaf de bekendmaking van het voorgenomen besluit van het schoolbestuur, waren mijn wittebroodsweken als wethouder uit de omgeving Mill echt voorbij. 

Laten we vooral blijven nadenken over kansen in onze gemeente en zorgen dat er goede veilige fietsverbindingen blijven en ruimte voor de snelfiets. En er aan bijdragen dat zorgen van ouders goed worden meegenomen in de uitwerking van de toekomstige plannen. 

Al veel informatie voor zover, de laatste vraag welke ontwikkelingen / kansen ziet u voor Mill, Sint Hubert, Langenboom?

Laat ik beginnen te zeggen dat mijn collega David Solez gebiedswethouder is in deze dorpen. Zelf mag ik dat zijn voor Landhorst, Wanroij, Oploo en Westerbeek. Dorpen waar ik ook graag voor werk en die goed bij mij passen. Natuurlijk denk ik iedere dag over mijn eigen woonomgeving en kom ik mensen tegen met goede ideeën. 

2023 wordt een belangrijk jaar, zeker ook voor Mill, Sint Hubert en Langenboom. Intussen staat de gemeentelijke organisatie als een huis, dat biedt mogelijkheid om weer meer naar ‘buiten’ te kijken! 

In Mill wordt nu volop gebouwd, we vinden het belangrijk voor de langere termijn een plan te maken met kansrijke bouwlocaties voor de toekomst. Dat geldt voor alle dorpen, dus ook voor Langenboom, Sint Hubert en Wilbertoord. 

Verder krijgt het gemeentehuis dit jaar een nieuwe bestemming. We gaan dit samen met de gebruikers en omgeving bespreken. Dit biedt kansen voor het Millse centrum. In Langenboom wordt dit een belangrijk jaar voor de verdere stappen van het dorpsplan. Daarnaast komt er dit jaar een verdere uitwerking van de visie op gebied de Kuilen.

Voor Sint Hubert is het belangrijk goed aangehaakt te worden bij de gemeentelijke mobiliteitsvisie. Op welke manier kan het dorp qua verkeer verder worden ontlast? Verder gaan we aan de slag met een gebiedsontwikkeling buitengebied tussen Sint Hubert en Wanroij. Ook dat biedt mooie kansen. 

En in Wilbertoord wordt nu door enkele inwoners volop nagedacht over de toekomst van de voorzieningen en accommodaties. De gemeentelijke doelstelling is dat alle gebouwen duurzamer worden en dat nieuwe woningen vooral binnen bestaand bebouwd gebied worden gebouwd. Door het aan elkaar koppelen van verschillende doelen, kan er misschien extra meerwaarde ontstaan. Een beetje zoals in Langenboom, maar dan weer anders.

Vooral voor de kleinste kernen in onze gemeente komt de vraag nu op, welke voorzieningen wil je per se in eigen dorp houden en wanneer sluit je aan bij omliggende dorpen. Dit zijn niet altijd de gemakkelijkste keuzes. Maar als je de regie zelf in de hand houdt, kom je het vaakst tot de beste resultaten. 

Nog iets ter afsluiting?

De verhoudingen tussen college en gemeenteraad zijn goed. Ook ben Ik blij dat zowel de gemeenteraad als het college bestaanszekerheid van inwoners hoog in het vaandel heeft. Het is echt belangrijk dat mensen met geldzorgen zich op tijd bij de gemeente melden. De gemeente kan niet alles oplossen, maar wel meedenken en regelingen die er zijn, benutten.

Afgelopen kerst organiseerde de Lokale Omroep Land van Cuijk de actie ‘Broodnodig’ voor een financiële bijdrage aan de plaatselijke voedselbank. Triest dat het nodig is, maar wel een prachtig initiatief. Samen omzien naar elkaar, vrijwilligers blijven treffen bij de verenigingen en zorgen voor elkaar blijven belangrijke waarden. 

Genoeg te doen. 

Inderdaad, we zijn net begonnen, nieuw jaar, nieuwe kansen!