Foto: Google Maps

Het asfalt van de provinciale weg N264 tussen rotonde N277 (Peelweg) en de rotonde Mill (Vorleweg) vertoont ernstige winterschade. De schades zijn dermate ernstig dat de weg niet meer veilig in stand gehouden kan worden tot de start van de uitvoering van het project N264.36 Odiliapeel-Haps.

Op korte termijn zal de provinciale weg worden voorzien van een nieuwe asfalt deklaag.

De (spoed)werkzaamheden staan, onder voorbehoud van de weersomstandigheden, gepland voor de periode 13 februari t/m 16 februari. De werkzaamheden zullen in 3 nachten, tussen 20:00u en 06:00u, uitgevoerd worden om de verkeershinder zoveel mogelijk te beperken.

Gelijktijdig aan de spoedwerkzaamheden zullen ook enkele lokale slechte stukken asfalt worden vervangen tussen de rotonde Mill (Vorleweg) en de rotonde Erica (Wanroijseweg). Deze werkzaamheden zijn maar zeer beperkt waardoor dit gedeelte maar 1 nacht hoeft worden afgesloten. De provinciale weg tussen rotonde Mill en rotonde Erica is dicht tussen 16 februari (20:00u) en 17 februari (06:00u).

Gedurende de werkzaamheden zal de N264 voor alle verkeer worden afgesloten en zal er een omleidingsroute worden ingesteld. Overdag is de provinciale weg gewoon berijdbaar.

Het asfalt wat binnenkort wordt aangebracht is direct ook de definitieve deklaag, wat betekent dat er een geluid reducerende deklaag wordt aangebracht. Deze laag was ook al opgenomen in het project N264.36 Odiliapeel-Haps. De overige werkzaamheden van het project Odiliapeel-Haps zullen op een later tijdstip worden gerealiseerd bij de realisatie van deelgebied 2.

Indien u vragen heeft over de spoedwerkzaamheden kunt u contact opnemen met de contractmanager van de provincie Noord-Brabant, Ward Gijsberts (06-18303204). Voor vragen over het project N264.36 Odiliapeel-Haps kunt u contact opnemen met de omgevingsmanager Maartje van Moll (06-18303383).